Geen vraag te gek
088 973 06 00

We zitten in de vierde industriële revolutie

De reacties van ondernemers op het thema digitaliseren zijn divers. Waar het voor de een gesneden koek is, kan het voor de ander een allergische reactie oproepen.

Mensen die er verstand van hebben stellen: ‘We zitten midden in de vierde industriële revolutie’. De eerste drie gingen achtereenvolgens over: 1- Gietijzer en stoommachines; 2- Staal, elektriciteit, turbines en de verbrandingsmotor; 3- Computer, communicatie en globalisatie. De vierde, waar we nu in beland zijn, gaat over technologieën die met elkaar verbonden zijn. Bedrijven die deze technologieën inzetten, kunnen exponentieel groeien.

Technologie omarmen

Iedere ondernemer kan en moet zelf bepalen hoe hij of zij omgaat met het gebruik van technologie op de winkelvloer. Ik ben van mening dat het belangrijk is dat je er niet voor wegloopt en minstens probeert te begrijpen wat het gebruik ervan kan betekenen voor je bedrijf en hoe ConsuMensen je bedrijf ervaren.

Recent had ik een bijeenkomst met vier groepen van 20 ondernemers. We hadden een stelling waar ondernemers per sessie op konden reageren. ‘Digitalisering is vooral gemakkelijk voor klanten en moeilijk voor ondernemers’ Bij elk van de 4 afzonderlijke groepen waren de ondernemers het niet eens met de stelling. Bij doorvragen bleek dat men unaniem van mening is dat vooral marketing via social media gemakkelijk is. Ik vroeg vervolgens: ‘En andere mogelijkheden dan?’

Denken voorbij overmorgen

Het is goed om te zien dat er vertrouwen is in digitale mogelijkheden. Het gebruik van social media kan, mits er een plan achter zit en de effecten meetbaar zijn, ook goed werken. De uitdaging die er ligt is te bedenken hoe je morgen en overmorgen van al die digitale mogelijkheden profiteren. Je kan zoveel leren van andere ondernemers, branches en experts uit technologiebedrijven. Als je snapt wat je kan met de geboden mogelijkheden dan kan je aan de slag gaan met je team en testen of het werkt.

De bedrijven die het morgen goed doen, ontstaan vaak vanuit het experiment van vandaag. Door technieken met elkaar te combineren kunnen ze na overmorgen opschalen.

Andere bedrijfscultuur

Natuurlijk gaan er veel dingen fout en moet je ideeën aanpassen aan de realiteit. Het feit is wel dat de snelst groeiende bedrijven leven van het principe ‘vallen en weer opstaan’. Hier zit de spagaat van de huidige retail. We durven nog amper te experimenteren en willen alles zeker stellen en plannen. Wees eens eerlijk, hoever kun je vooruitplannen en weten wat er gebeurt? De wendbare en snelle bedrijven durven minder vooraf te plannen en gebruiken technologie om klanten in hun koopgedrag te volgen. Zij kunnen realtime analyseren wat er gebeurt en daar morgen al op anticiperen.

Praktisch voor kleinere bedrijven

De retailtransitie, waar we nu mee te maken hebben, is het gevolg van de vierde industriële revolutie. Het is goed om te zien welke richting we met de retail opgaan richting 2030. Om het heel concreet en praktisch te maken, hebben we een aantal bijeenkomsten ingepland om jou als retailer te inspireren op het thema ‘Let’s get Digital’. Het is gratis. Kom je ook?

Delen