PERSBERICHT

EZ-minister wil opening creëren in discussie huurindexatie winkelpanden

10 maart 2023

De minister van Economische Zaken, Micky Adriaansens, wil een opening creëren in de discussie over de huurindexatie van winkelpanden. Zij roept huurders en verhuurders op te komen tot een oplossing die een leidraad kan vormen om er uit te komen. Dat is de uitkomst van een gesprek vanmiddag op het ministerie. Vertegenwoordigers van huurders, INretail, RND en CBL Vastgoedoverleg NL en KHN, gaan samen met de winkelpand vertegenwoordigers IVBN en Vastgoedbelang Nederland richtingen uitwerken. Over twee weken is er weer een gesprek.

De energiefactor wringt in de consumenten prijsindex (cpi) die voor de berekening van de huurindexatie wordt gebruikt. Huurders betalen de hoge energierekening al aan hun leverancier en vinden het onredelijk om dit nogmaals te betalen via de extra hoge consumentenprijsindex. In januari was er sprake van huurverhogingen van 14,5%.

In december 2022 beloofde de minister met partijen in gesprek te gaan over de extreme huurstijgingen van winkelpanden. Die toezegging kwam er naar aanleiding van een oproep van Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA) om exorbitante huurstijgingen een halt toe te roepen en met de sector in overleg te gaan. De minister maakte duidelijk een moreel appèl te zullen doen en in een gesprek aan te zullen sturen op richtlijnen voor realistischer huurverhogingen.

INretail hamert er al maanden op dat dit in de huidige situatie onredelijk is. Het is goed dat de minister nu aanstuurt op een oplossing die voor alle partijen hanteerbaar is.

Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.