PERSBERICHT

PERSBERICHT: INretail ondertekent City Deal Dynamische Binnensteden

14 juni 2023

Vandaag heeft INretail de nieuwe ‘City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie’ ondertekend. Zij stelt als partner haar kennis in voor een levendige en toekomstbestendige binnenstad en werkt komende vier jaar samen met Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Dordrecht, Hilversum en Roosendaal, drie ministeries en twee andere organisaties. Het gezamenlijke doel is om de groei, innovatie, veiligheid en leefbaarheid in de steden te versterken. 

Leefbaar en aantrekkelijk 

Iedereen vindt binnensteden belangrijk als levendige ontmoetingsplek, vanwege de winkels en aanbod van voorzieningen en door haar economische functie. Met deelname aan de City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie, zetten de ondertekenaars in op binnensteden leefbaar houden voor bewoners, aantrekkelijker maken voor ondernemers en levendig voor bezoekers. “Het centrum is vaak de grootste werkgever van de stad. Die bewustwording moet op gang komen, want de maatschappelijke waarde van een goed functionerende binnenstad is gigantisch,” stelt Jan Meerman, directeur van INretail, “Ook daarom is het goed dat met deze City Deal de impact van de binnenstad erkenning krijgt. Het geeft de gezamenlijke ambities die een extra impuls.”   

Voortdurende dynamiek

Door nieuwe technologieën en economische ontwikkelingen kennen binnensteden veel dynamiek.  Ook grote veranderingen op het gebied van mobiliteit, klimaat, energie en groen hebben impact op de binnenstad. Toch blijft de kernfunctie van de binnenstad onveranderd: ontmoeten en verbinden dankzij de combinatie van winkelen, wonen, werken en cultuur.  

Groeiende druk 

De druk op de schaarse ruimte in de binnenstad groeit en dat heeft gevolgen voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid voor bewoners en ondernemers. Als daardoor belangrijke voorzieningen en bedrijven verdwijnen, stijgt het risico van criminaliteit, verloedering van panden en straten en eenzijdig winkelaanbod. Om de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk te houden, is transformatie van bestaande bebouwing nodig. Zowel vastgoedeigenaren als gemeenten, retail, horeca en cultuur spelen daarbij een rol. INretail ziet de grote economische en maatschappelijke waarde van de retail voor de binnenstad en constateert dat een nieuwe balans gevonden moet worden. Daarom participeert zij in de City Deal. De samenwerking helpt maatschappelijke vraagstukken op een vernieuwende manier op te lossen.

Deelnemers City Deal 

De City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie is een overeenkomst tussen INretail,  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie Economische Zaken, Retail Innovation Platform, Platform31 en tien gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Dordrecht, Hilversum en Roosendaal.

Meer weten over de City Deal? Bekijk onderstaande video!

Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.