PERSBERICHT

PERSBERICHT: Genadeloze huurstijging onbetaalbaar voor winkels

21 december 2022

De ongekend hoge inflatie raakt huurders van een winkelpand steeds genadelozer. Vanaf januari krijgen duizenden ondernemers met een huurverhoging van ruim 14% te maken. “Dit moet stoppen. Ondernemers komen op het punt dat het onbetaalbaar wordt,” concludeert INretail, die vindt dat de overheid een standpunt moet gaan innemen. 

Oproep aan ministeries

INretail roept de ministeries van Economische en van Binnenlandse Zaken op om zich uit te spreken over de situatie die uit de hand dreigt te lopen. “Winkels staan onder zware druk. Het past niet als één partij extreem profiteert van een onredelijke huurindexatie die de ander als een mokerslag treft. In ons land hebben we geweldige winkelstraten en -centra. Mensen komen er graag en dit moeten we zo houden. Daarom past een oproep van de overheid aan vastgoedpartijen om oog te hebben voor de aantrekkingskracht van vitale winkelgebieden en huurstijgingen redelijk te houden.” 

Dubbel gepakt

“Ondernemers worden qua energielasten nu dubbel gepakt. Ze betalen de energierekening voor de winkel al via de eigen meter en nog een keer via de huurindexering. Daar gaat het mis, de energiefactor moet eruit,” constateert INretail. 

Voor het bepalen van de huurprijsindex wordt meestal gebruik gemaakt van de jaarlijkse indexcijfers van het CBS. Inmiddels is duidelijk geworden dat die het cijfer verkeerd berekent door te hoog ingeschatte energietarieven. CBS werkt aan een herberekening, maar het duurt nog minstens een half jaar voor een aangepast officieel cijfer bekend is.  “Ondertussen wordt de huurder geslachtofferd. Dat is onredelijk en INretail roept haar leden daarom op om met verhuurders in gesprek te gaan over een realistische huurstijging. Zij heeft modelbrieven beschikbaar gesteld.  

Onredelijke huurindexatie

Sinds mei al kaart INretail de ongebreidelde huurverhogingen aan omdat vanaf dat moment maandelijks tienduizenden huurders om de oren worden geslagen met steeds onredelijker huurindexaties. Komende januari is wat dat betreft een dieptepunt.  Indexatie moet zorgen voor neutralisatie van de geldontwaarding, maar daarmee hebben de doorgevoerde verhogingen niets meer te maken. INretail pleit voor gebruik van het indexatiecijfer exclusief  energiekosten. Dat past veel beter bij de basisgedachte van indexeren. 

Exploitatie

De winkelsector kreeg dit jaar grote kostenstijgingen te verduren waaronder de corona terugbetaalverplichtingen aan de Belastingdienst en veel hogere inkoop-, personeels-, energie- en huurkosten. Inmiddels toont onderzoek van Panteia aan dat in de meeste retail branches daardoor in 2023 de exploitatie negatief zal eindigen. 

Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.