PERSBERICHT: Impulsaanpak winkelgebieden succesvol

25 maart 2024

De Impulsaanpak Winkelgebieden van het ministerie van Economische Zaken is een succesvol fonds dat de aantrekkingskracht en vitaliteit van centrumgebieden verbetert. Afgelopen vrijdag bracht VVD Tweede Kamerlid Arend Kisteman op uitnodiging van Koninklijke INretail een werkbezoek aan Winschoten. Die plaats ontving een bijdrage uit het fonds en kan een verbeterplan met nieuwe winkels, woningen en recreatievoorzieningen in het centrum nu in uitvoering brengen.

Met de impulsbijdrage van 3 miljoen euro als co-financiering kreeg de gemeente Oldambt voor haar verbeterplan voor het centrum van Winschoten in totaal 40 miljoen euro projectbudget bij elkaar via samenwerking met marktpartijen. De gemeente vindt, net als INretail, het fonds waardevol vanwege het doel en de werkwijze van co-financiering. Die zorgt voor meer en betere lokale samenwerking waardoor plannen ook uitgevoerd kunnen gaan worden.

De bodem van het landelijke fonds is in zicht en INretail pleit daarom voor een extra aanvulling van 400 miljoen euro door het nieuwe kabinet. Zo worden goede plannen voor tientallen transformaties van winkelgebieden weer mogelijk.  

Winkels spelen een belangrijke rol bij het versterken van de leefbaarheid in dorpen en steden en bestuurders beseffen dat steeds meer. Er was dan ook veel belangstelling voor het werkbezoek aan Winschoten waar vertegenwoordigers van gemeente en provinciale bestuur aan meededen. Kamerlid Arend Kisteman voerde gesprekken met de verantwoordelijk wethouder Erich Wünker, Groningse Statenleden, lokale raadsleden en met betrokken winkelondernemers.   In een afsluitend rondetafelgesprek deelden verschillende ondernemers ook hun zorgen met de politiek. De uitdagingen van telkens hogere werkgeverslasten zijn groot en de druk op het rendement is immens. Als daardoor winkels verdwijnen en de leefbaarheid lokaal wordt aangetast brengt dat nog grotere problemen met zich mee. De Impulsaanpak Winkelgebieden maakt het mogelijk dat verbeterprojecten (versneld) van start kunnen gaan en dat is positief voor de plaats, de ondernemers en de inwoners.


Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.