PERSBERICHT

PERSBERICHT: INretail: Compensatie loonkostenstijging nodig

20 september 2022

De aankondiging van een energietariefplafond door het kabinet is een koopkrachtverbetering voor burgers en dat is positief, maar verdere inflatie en daarmee nog hogere prijzen liggen op de loer. Voor ondernemers is de miljoenennota een schraal verhaal. Het ontbreekt aan compensatie voor de forse loonkostenstijging waar de retail tegenaan loopt, vindt INretail. Het kabinet heeft haar financiën in orde, maar retail ondernemers krijgen hun begroting nauwelijks rond door alle kostenstijgingen.

De enorme stijging van het wettelijk minimumloon vanaf januari zonder compensatie in de loonkosten hakt er fors in. “Het kabinet moet aan compensatieknoppen draaien. Denk bijvoorbeeld aan de LIV-regeling die als bestaande regeling heel goed inzetbaar is om ondernemers te compenseren voor stijgende loonkosten,” concludeert Jan Meerman, algemeen directeur van INretail. “Daarnaast biedt verruiming van de werkkostenregeling bruto-netto mogelijkheden die het kabinet nu nog onbenut laat. Dat blijven aandachtspunten bij de algemene beschouwingen en de begrotingsbehandelingen van de ministeries.”

Ook de effecten van de hoge energielasten en fors gestegen huur- en inkoopkosten hakken er in bij ondernemers en vanaf oktober start bovendien de terugbetaling van de in coronatijd opgebouwde belastingschuld. De druk op de exploitatie stijgt dan nog meer en de uitgeholde koopkracht van consumenten zorgt voor grote onzekerheid in de retail. “We maken ons op voor een guur najaar,” aldus Meerman. De voor 2023 aangekondigde hogere winstbelasting vindt hij tot slot een dom besluit. “Omdat alleen de eerste twee ton winst extra belast wordt, treft het de verkeerde doelgroep.” 

 

Vragen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie over dit persbericht? Neem dan contact met mij op via ptgrotenhuis@inretail.nl of bel 06-51385669.

Contacteer de adviseur Bel ons
Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.