PERSBERICHT

PERSBERICHT: INretail ontwikkelt actieprogramma arbeidsmarkt

7 april 2023

Brancheorganisatie INretail heeft een geactualiseerde visie op de arbeidsmarkt tot 2026 ontwikkeld. De sector staat voor grote uitdagingen door de huidige arbeidskrapte en ook de retailtransitie beïnvloedt de sector sterk. Zo’n 10% tot 25% van de banen verandert in nieuwe functies of verdwijnt. Dit is het moment om als sector kansen te benutten en te attenderen op de aantrekkingskracht en positieve aspecten. Ook op ondernemingsniveau kunnen werkgevers veel doen. INretail heeft een actieprogramma rond zeven thema’s opgesteld, waarvan vier gericht op een aantrekkelijke sector en er drie gericht zijn op bedrijven aantrekkelijk maken voor medewerkers.  

Deze maand start een nieuwe imagocampagne gericht op generatie Z en jonge millennials. Via filmpjes op sociale media wordt deze doelgroep geïnspireerd om te kiezen voor een baan in de non-food retail. De juiste motivatie en houding hebben zegt alles, is de achterliggende gedachte. De positieve werksfeer, afwisseling in werkzaamheden en het vaak leuke klantcontact zijn in de filmscripts verwerkt.

De social mediacampagne wordt juist nu gelanceerd, omdat veel jongeren richting de zomer nadenken over hun toekomst en nieuwe wegen inslaan. De meerjarige imagocampagne focust in een later stadium ook op andere doelgroepen en is één van de agendapunten die INretail heeft opgesteld voor meer aantrekkingskracht van de sector, net als werk maken van de arbeidsvoorwaarden, samenwerking met het onderwijs en een lobbyagenda gericht op de verantwoordelijkheid van de overheid.  

Vroeg de sector leren kennen

Omdat retail opleidingen een lagere instroom noteren, wil INretail al vanaf de mbo-schoolbanken interesse in de non-food sector nog meer stimuleren. Daarvoor worden de banden met het onderwijs verder versterkt en lopen er projecten met mbo-opleidingen als het HMC (Hout- en Meubileringscollege) en Hogeschool Saxion, TMO Fashion Business School en andere opleidingen.

Eind dit jaar moeten er ruim 300 erkende leerbedrijven in de woonretail zijn. Dat is een stijging van 20% en het betekent dat steeds meer jongeren in de sector op stage kunnen en ze al vroeg de sector leren kennen. De ambachtskant van de sector wordt ook belicht in de meerjarige campagne  ‘Maak het in de woonbranche’, waarbij behalve op jongeren ook op zij-instromers wordt gemikt.    

App met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

INretail wil het werken in de sector nog aantrekkelijker maken. Daarom werd in de laatste cao een stagevergoeding aan de basisvoorwaarden toegevoegd. De nieuwe samenwerking met YourCampus past ook bij deze ambitie. De YourCampus app biedt medewerkers met een account allerlei (financiële) voordelen en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Inmiddels zijn sinds de start half maart honderden accounts aangemaakt door medewerkers in de sector. Werkgevers kunnen YourCampus als employee benefit aanbieden en hebben op termijn de mogelijkheid om waarde (in €) op de app te laden die de medewerker naar eigen inzicht kan inzetten voor zijn of haar ontwikkeling, of de aanschaf van diensten of producten.

Landelijke agenda

Via de landelijke lobbyagenda blijft INretail werk maken van belangrijke punten die de aantrekkingskracht van de sector verder verbeteren. Bijvoorbeeld het verkleinen van het verschil tussen de bruto- en nettolonen. Door als overheid de werkkostenregeling verder te verruimen, maar ook de personeelskortingsregeling, kunnen werkgevers nog meer doen voor hun medewerkers, vindt de brancheorganisatie.   

Kansen op ondernemingsniveau

Waar INretail werk maakt van de sectorbrede agenda kunnen werkgevers op ondernemingsniveau vol inzetten op thema’s als ‘professionalisering HR-beleid’, ‘scholing en ontwikkeling’ en ‘innovatie van de bedrijfsvoering’.

Onderdelen van het professionaliseren van het HR-beleid zijn onder meer de wijze van werving, het gebruiken van een coachende leiderschapsstijl die jongeren aanspreekt en ook het goed en gestructureerd inwerken van nieuwe medewerkers. Voor dit laatste heeft INretail aanvullend op bestaande instrumenten een speciaal ‘onboarding’ pakket ontwikkeld met momenten en middelen om de eerste fase van een nieuwe baan de in de retail positief en professioneel aan te pakken.

Innovatie van de bedrijfsvoering gaat onder andere over technologische ontwikkelingen die geïmplementeerd kunnen worden, over samenwerking tussen andere bedrijven en het uitbesteden van bijvoorbeeld administratieve taken, waardoor meer ruimte ontstaat voor werkzaamheden die nu onder druk staan.

Onderzoek vormt basis

De in bovenstaande tekst geschetste kansen en instrumenten zijn geselecteerd uit het totaal dat in de geactualiseerde visie op de arbeidsmarkt ontwikkelingen beschreven wordt. Onder meer onderzoek van Panteia vormt het fundament onder deze visie die INretail heeft uitgewerkt voor de komende jaren. Hiervoor werden ook gesprekken gevoerd met ondernemers, arbeidsmarktdeskundigen, een klankbordgroep van HR-managers en het bestuur en de Ledenraad van INretail.

Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.