PERSBERICHT

PERSBERICHT: INretail: ’s Nachts sfeerverlichting winkelstraten onnodig

14 oktober 2022

Brancheorganisatie INretail roept gemeenten en winkeliersverenigingen op om energiebewust om te gaan met de feestdagenverlichting. “Verlicht de straten tijdens de winkelopeningstijden, maar schakel de feestdagenverlichting een uur na sluitingstijd uit”, zo luidt het advies.

“Het winkelende publiek en iedereen die wil genieten van de feestelijk verlichte winkelgebieden merken op die wijze niets van de forse energiebesparing die ’s nachts gerealiseerd wordt”, vindt INretail.

Waar eerder soms dag en nacht de winkelstraten en -centra in volle glorie werden verlicht, past dat dit jaar niet in een situatie waarin iedereen nadenkt over energiebesparende maatregelen.

Veel gemeenten en winkeliersverenigingen maken inmiddels afspraken over aanpassing van het aantal uren dat de feestdagenverlichting brandt. Ook winkels zijn hier volop mee bezig.

Nu de dagen korter worden benadrukt INretail dat gemeenten er ook voor moeten zorgen dat de reguliere verlichting in winkelstraten en andere openbare ruimten in orde is. “Mensen moeten zich veilig voelen en goed werkende straatverlichting speelt daarbij een hele belangrijke rol.”

Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.