Persbericht

PERSBERICHT: ‘Kledingconvenant is relevant’

4 oktober 2019

Consumenten zijn steeds bewuster bezig met duurzaamheid en stellen vragen over bijvoorbeeld herkomst en productiewijze van kleding. Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel waar tientallen merken en ketens hun handtekening onder hebben staan, is een relevante en effectieve aanpak om de sector verder te verduurzamen. INretail is mede-initiatiefnemer van het convenant en meer dan 50% van de kleding en textiel die in ons land wordt verkocht, is erin vertegenwoordigd.

Deelnemers brengen de risico’s in hun productieketen in kaart en nemen intern maatregelen. De komende tijd moet de focus komen te liggen op het tonen van impact in de wereldwijde productieketen. Dat adviseert Avance Impact in een onafhankelijk evaluatierapport dat vandaag gepubliceerd is.

Het bureau evalueerde halverwege de looptijd (van vijf jaar) van het convenant de status van de afspraken in het convenant en spraken daarvoor met diverse bedrijven en partijen binnen en buiten het convenant. Het convenant startte in 2016 en kan op een aantal belangrijke mijlpalen terugkijken. Zo doen deelnemende bedrijven steeds beter aan ‘due diligence’: zij brengen hun productieketen in kaart, stellen (risico’s op) misstanden vast, stellen prioriteiten en pakken deze (potentiële) misstanden aan. Er is bovendien meer transparantie door de jaarlijkse publicatie van de productielocaties van alle aangesloten bedrijven en gezamenlijke projecten. De deelnemers maken hun duurzaamheidsrapporten mét risicoanalyse bovendien openbaar. Avance concludeert dat hiermee goed gewerkt wordt aan meer inzicht in de productieketen.

Van inzicht naar impact

In de eerste jaren hebben deelnemende bedrijven volgens de evaluatie een goede start gemaakt. Zo is er binnen bedrijven veel meer kennis van due diligence en bewustzijn van hoe men dit beter in de organisatie kan inzetten, hebben bedrijven beter inzicht in hun productieketen en op de grootste risico’s op misstanden.

Avance concludeert ook dat het convenant is gestart met een zeer hoge ambitie. Het onderzoeksbureau ziet de eerste positieve effecten in de productieketen maar concludeert ook dat het realiseren van merkbare impact ingewikkeld is, meer tijd kost en dat extra inspanningen nodig zijn. Op een aantal individuele productielocaties is al wel verbetering zichtbaar, zoals de invoering van leefbaar loon in  fabrieken in Turkije en Pakistan. Daarnaast werken partijen en bedrijven samen in collectieve projecten op thema’s als leefbaar loon, kinderarbeid en water en chemicaliën.

Bekijk hier  alle aanbevelingen van Avance Impact en de reactie vanuit het convenant.

Over het convenant

Een brede coalitie van bedrijven en andere organisaties werkt sinds juli 2016 in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel samen om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen. Het convenant wordt gefaciliteerd door de SER. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de bestaande doelstellingen en normen van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In totaal doen 89 merken (dat is ongeveer de helft van de Nederlandse markt), brancheorganisaties INretail, VGT en Modint, de Nederlandse overheid, de vakbonden FNV en CNV en maatschappelijke organisaties Solidaridad, UNICEF, Arisa, Coalitie Stop Kinderarbeid, Stichting Vier Voeters en een groot aantal ondersteunende partijen mee.

Persvragen?

Heb je een vraag over dit persbericht? Neem dan contact met mij op via ptgrotenhuis@inretail.nl of bel 06-51385669.

Contacteer de adviseur Bel ons
Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.