Persbericht

PERSBERICHT: Steeds meer transparantie in de kledingketen

4 juli 2019

Vandaag bestaat het kleding- en textielconvenant drie jaar. Doel is de textielketen te verduurzamen. Waar eerdere initiatieven sneuvelden, gaat dit convenant het volgende jaar in. Een convenant waar zeventien partijen sinds 2016 gezamenlijk aan werken en bijna negentig merken, textielfabrikanten en kledingketens zich al aan verbonden.

De deelnemers van het eerste uur, zo’n vijftig merken, gaan vanaf nu op hun eigen website verduidelijken welke stappen zij zetten om de keten te verduurzamen. Dit is een volgende fase in het nakomen van de convenantsafspraken. Deze transparante manier van communiceren, is een bewuste keuze van de convenant deelnemers. Zo wordt inzichtelijk hoe bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en het helpt de consument in het maken van bewustere keuzes.

Verduurzaming belangrijk

INretail vindt verduurzaming van de sector belangrijk en is daarom mede-initiatiefnemer van het convenant. Dat een groot aantal deelnemers nu kiest voor nog meer transparantie is positief en getuigt van de wil om daadwerkelijke verbeterstappen te zetten. Alle bedrijven die deelnemen aan het convenant doen aan ‘due diligence’: Zij brengen hun productieketen in kaart, stellen (risico’s op) misstanden vast, stellen prioriteiten en pakken deze verbeterpunten aan. Ruim vijftig voor de consument herkenbare merken hebben nu informatie op hun website gepubliceerd.

Meer productielocaties

Dit jaar staan er bijna 6.000 productielocaties op de overzichtslijst die is geactualiseerd. Deze groei ten opzichte van 2018 komt doordat bedrijven dieper hun keten in kaart hebben gebracht. Van bedrijven die vorig jaar ook een rapportage inleverden, is een stijging in gebruik van duurzame materialen zichtbaar van 29% vorig jaar naar 37% afgelopen jaar. Gebruik van duurzamer katoen steeg van 44% naar 57%. Sinds vorig jaar leveren bedrijven ook informatie over hun materiaalgebruik in de kledingproductie.

Marktaandeel groeit licht

Het totale aandeel van het convenant op de Nederlandse markt groeit licht naar ca. 50%, ondanks wegvallen van deelnemers door faillissementen en bedrijfsbeëindigingen. Volgens afspraak in het convenant moet eind 2020 80% van de Nederlandse markt aangesloten zijn. Om te zorgen dat grote internationale bedrijven aansluit, moet internationale samenwerking worden gezocht. Samenwerking met andere initiatieven zoals de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien is één van de mogelijke oplossingen.

Over het convenant

Een brede coalitie van bedrijven en andere organisaties werkt sinds 2016 in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel samen om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen. Het convenant wordt gefaciliteerd door de SER. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de bestaande doelstellingen en normen van de UN Guiding Principles of Human Rights (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In totaal doen 92 merken, brancheorganisaties INretail, VGT en Modint, de Nederlandse overheid, de vakbonden FNV en CNV en maatschappelijke organisaties Solidaridad, UNICEF, Arisa, Coalitie Stop Kinderarbeid, Stichting Vier Voeters en een groot aantal ondersteunende partijen mee.

Persvragen?

Heb je een vraag over dit persbericht? Neem dan contact met mij op via ptgrotenhuis@inretail.nl of bel 06-51385669.

Contacteer de adviseur Bel ons
Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.