PERSBERICHT

PERSBERICHT: Retail verdient steeds minder, kabinet steeds meer  

20 juni 2023

Dankzij kwart meer loonkosten ontvangt schatkist kwart meer sociale premies. 

Het rendement in de mode- woon-, schoenen- en sportbranche staat onder grote druk en ondernemers verwachten een nog moeilijker derde en vierde kwartaal. De werkgeverslasten moeten omlaag, vindt INretail. Onderzoek waaraan 420 retailers meededen, toont dat de afgelopen twaalf maanden 97% van de ondernemers kostenverhogingen slikte, waardoor het eigen inkomen daalt. Vrees voor klantenverlies en angst zich uit de markt te prijzen spelen een grote rol. Veel retail ondernemingen knokken voor hun bestaan. “Door kabinetsingrepen zijn de loonkosten eind dit jaar 25% hoger dan twee jaar geleden. Het levert de overheid dus 25% meer sociale premieopbrengsten op, maar ondernemers moeten ervoor bloeden. Stop daarmee, verlaag de werkgeverslasten door de WW-premie te verlagen en verruim de werkkostenregeling. Er is actie nodig, de Haagse werkelijkheid staat te ver van de ondernemersrealiteit en ondertussen wordt het businessmodel van de sector volkomen uitgehold,” concludeert INretail directeur Jan Meerman. 

Naar de rand  

Steeds meer retailers worden naar de rand geduwd, toont het onderzoek. 70% geeft aan (een beetje tot heel erg) bezorgd te zijn over de continuïteit van de onderneming. In deze groep denkt 60% vaker aan stoppen en 14% is hier al actief mee bezig. Vrijwel geen ondernemer berekende hogere kosten door uit vrees voor klantenverlies. De grootste groep nam het voor eigen rekening en maar een beperkt deel (15%) berekent de hogere kosten alsnog door in een volgend seizoen.  

Schokkend 

INretail vindt de uitkomsten schokkend. “Van de deelnemers geeft ruim de helft aan dat hun financiële situatie is verslechterd vergeleken met 2022. Van iedere tien ondernemers kan er één de rekeningen nu niet betalen en een kwart lukt dat nu nog wel maar verwacht de financiële problemen juist komende maanden,” concludeert de directeur van INretail. “Van de 43% ondernemers die belastingschulden of NOW-uitkeringen moeten terugbetalen, heeft 52% uitstel aangevraagd. Dat is een grote groep.” 

Oplossing 

INretail ziet een oplossing in een lagere WW-premie. Het levert ondernemers lastenverlichting op. De WW-pot is met ruim 25 miljard euro al tot de nok gevuld en daar komen ieder jaar miljarden bij. Dit jaar nog eens 9 miljard extra. De lage werkloosheid maakt dat niet nodig. “Al die miljarden zet de overheid boekhoudkundig in om Europa te tonen dat het huishoudboekje klopt. Eigenlijk gebeurt dat dus over de rug van ondernemers. Het verruimen van de werkkostenregeling is ook een instrument dat werkgevers en werknemers helpt, dankzij het bruto-netto voordeel. Dat de staat dat niet doet, komt omdat zij liever loon zien waarover ze belasting kunnen heffen,” aldus Meerman.   

Verdieping 

Het onderzoek dat de brancheorganisatie liet doen, is een verdieping op de conjunctuurenquête die CBS op 5 juni publiceerde. Daarin werd geconcludeerd dat 75% van de ondernemers kosten niet (volledig) heeft doorberekend. Voor de sector die INretail vertegenwoordigt, is de situatie nog ernstiger.  

Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.