Persbericht

PERSBERICHT: Textiel sector overhandigt verduurzamingsplan

22 oktober 2019

Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse kleding- en textielsector in 2050 volledig circulair is en consumenten kunnen vertrouwen dat hun aankoop duurzaam is.

Deze belangrijke vraag heeft de sector uitgewerkt in het plan ’Op weg naar een circulaire keten’ dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven van I&W in ontvangst nam tijdens de business day van de Dutch Sustainable Fashion Week. Het plan schetst de stappen die gezet worden om de ontwikkelingen in de sector te versnellen en circulair te worden.

Fotobijschrift: Han Bekke (MODINT) en Krein Bons (INretail / VGT) overhandigen het sectorplan ‘Op weg naar een circulaire keten aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van I&W. Foto: Mymollseye

Het ministerie werkt haar eigen visie op duurzame kleding en textiel uit en komt daarvoor met een beleidsprogramma. 

Het afgelopen half jaar hebben de brancheorganisaties MODINT, INretail en VGT gewerkt aan het verzoek van de staatssecretaris om de ambities van de sector te verwoorden in een plan dat helpt een circulaire economie te realiseren. De overheid wil in 2050 dat de Nederlandse economie volledig circulair is en zoekt daarvoor afstemming met het bedrijfsleven.  

Compliment

De staatssecretaris complimenteerde de sector met het plan, omdat het toont dat de sector verduurzaming en circulariteit steeds meer onderdeel maakt van haar business modellen. “Ik ben er heel blij mee en ga graag samen met de sector aan de slag.”

Realistisch

Het sectorplan volgt de koers van de ambities die door overheid en bedrijfsleven zijn uitgesproken in de Transitieagenda Consumptiegoederen. De sectorvertegenwoordigers spraken de afgelopen maanden met meer dan 75 bedrijven in de kleding- en textielsector om hun ambities te inventariseren en af te stemmen wat zij nodig hebben om de volgende stap te zetten.

Er wordt onder meer ingezet op innovatie waardoor meer en beter gerecyclede materialen beschikbaar komen en betaalbaarder worden. Via kennisoverdracht bij duurzame productontwikkeling en design wordt bewustwording van kansen èn versnelling van de toepassing ervan mogelijk.

Fonds

Om belemmeringen in (inter-)nationale wetgeving weg te nemen wil de sector samen met de overheid optrekken. Ook is de ambitie een fonds op te richten. Daaruit kunnen innovaties gefinancierd worden die recycling, hergebruik en nieuwe toepassingen van kleding- en textielweefsels mogelijk maken, evenals het verbeteren van de productieomstandigheden voor mens, dier en milieu. Een vijfde ambitie is de transitie van bestaande verdienmodellen naar circulaire modellen te ondersteunen. Voorgesteld wordt hiervoor een gezamenlijke ‘taskforce’ in te stellen die de mogelijkheden hiervoor onderzoekt. Ook wil de sector werken aan een Textielpact waar dit sectorplan en het convenant ter verduurzaming van de kleding en textielsector deel van uitmaken.  

Sectorplan Nederlandse Kleding-en Textielsector

Persvragen?

Heb je een vraag over dit persbericht? Neem dan contact met mij op via ptgrotenhuis@inretail.nl of bel 06-51385669.

Contacteer de adviseur Bel ons
Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.