Geen vraag te gek
088 973 06 00

Serieus tekort ambachtslieden in woonbranche

Voornamelijk woningstoffeerders, parketleggers en monteurs lastig te vinden

De woonbranche kampt met een ernstig tekort aan ambachtslieden zoals woningstoffeerders, parketleggers en keukenmonteurs. Deze groep werknemers en zzp’ers vergrijsd en de nieuwe aanwas vanuit het vakonderwijs is beperkt. “De komende jaren staan we voor een enorme uitdaging om een antwoord te vinden op dit structurele probleem”, aldus Bert-Jan van der Stelt, branchespecialist Wonen.

Om de huidige situatie in kaart te brengen, heeft INretail onderzoek gedaan onder haar leden (ruim 300 respondenten).

De meest opvallende resultaten:

  • INretail-leden hebben op dit moment ruim 1.300 vacatures openstaan voor ambachtelijke functies.
  • De meeste vacatures staan uit voor woningstoffeerders (32%).
  • Ondernemers letten bij het vervullen van vacatures voornamelijk op kwalificaties als ‘vakinhoudelijke vaardigheden’, ‘representativiteit’ en ‘communicatieve vaardigheden’.
  • Het bezit van een vakdiploma is minder belangrijk dan werkervaring.
  • Slechts een derde van de ondervraagden heeft contacten met (hoge)scholen.
  • Ondernemers zien ‘betere voorlichting vanuit de overheid’, ‘ambachtelijke beroepen eerder met pensioen’ en ‘betere vakopleidingen en snuffelstages’ als mogelijke oplossingen voor het tekort aan woningstoffeerders, parketleggers en monteurs.

Nieuwe medewerkers vinden…

Ruim zestig procent van de ondervraagde ondernemers heeft woningstoffeerders, parketleggers of monteurs in dienst. Hiervan heeft bijna de helft één of meer vacatures uitstaan voor diezelfde functies. Om mensen te werven, gebruiken werkgevers voornamelijk hun eigen netwerk, het netwerk van hun huidige personeel of zetten ze de vacature uit via een vacaturesite.

“Het is opvallend dat maar een beperkt aantal retailers (een derde) contact heeft met (vak)scholen. Dit is juist dé plek waar jong talent te vinden is!” – Bert-Jan van der Stelt

… duurt langer dan 3 maanden

Ondernemers blijken er niet al teveel vertrouwen in te hebben dat de vacatures snel vervult worden. Op de vraag: “hoe groot acht je de kans dat je de vacature(s) binnen 3 maanden ingevuld krijgt”, zijn de volgende antwoorden gegeven:

Kwaliteiten van de medewerker

Werkgevers vinden het voor zowel woningstoffeerders, parketleggers, monteurs als bezorgers belangrijk dat ze klantgericht zijn. Denk aan representativiteit, communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal. “Op zich is dat logisch gezien de aard van de functie. Wel is het opvallend dat er bij deze functies minder waarde gehecht wordt aan het hebben van een vakdiploma”.

Voor magazijnmedewerkers vinden werkgevers het vooral belangrijk dat ze digitale vaardigheden hebben. Bij monteurs en installateurs wordt vakkennis wel als meest belangrijk gezien.

Bestaande medewerkers binden

Bert-Jan van der Stelt: “Naast nieuwe medewerkers werven, is het ook van belang dat je je huidige medewerkers of de zzp’ers waar je mee samenwerkt, weet te binden aan jouw organisatie. Juist omdat we weten dat er steeds minder nieuwe aanwas is vanuit het beroepsonderwijs”. 

We stelden ondernemers de vraag hoe zij medewerkers en zzp’ers binden aan hun organisatie. Goed gereedschap en aantrekkelijke primaire arbeidsvoorwaarden worden als belangrijkste instrumenten gezien. Daarnaast zijn afwisselend werk en goede secundaire voorwaarden ook belangrijk.

Mogelijke oplossingen

Tot slot hebben we gevraagd welke minder conventionele opties ondernemers haalbaar zien om tekorten aan ambacht in de woonbranche op te lossen. Daaruit blijkt dat er weinig toekomst wordt gezien in technologische veranderingen. Wel ziet een derde van de ondervraagden de recente toestroom van migranten en statushouders als een mogelijke oplossing voor het tekort:

De Taskforce

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de problematiek die je als ondernemer iedere dag ervaart. We zien op dit moment allerlei private initiateven ontstaan waarbij retailers al dan niet in samenwerking met scholen of leveranciers zelf opleidingsmogelijkheden creëren. INretail zit ook niet stil en heeft een Taskforce opgericht: een groep bestaande uit retailers, vertegenwoordigers van het onderwijs en overheidsinstellingen. Met deze Taskforce brengen we de laatste ontwikkelingen in kaart en ondersteunen we daar waar dat gewenst is. De belangrijkste taak van de Taskforce is op korte termijn zorgen voor goed voorlichtingsmateriaal. Video’s, folders en presentaties die aan vmbo- en mbo-leerlingen laat zien hoe mooi het vak van woningstoffeerder, parketteur en keukenmonteur is. Doelstelling is om dit aan het begin van het komende schooljaar gereed te hebben.

Niets doen is geen optie

Bert-Jan van der Stelt ziet ook voor retailers een rol weggelegd om de problematiek aan te pakken. “Retailers adviseer ik om de contacten met scholen te intensiveren. Laat vmbo- en mbo- leerlingen zien en ervaren hoe mooi en afwisselend ons vak is. Laat ze een dag meelopen met een stoffeerder of geef eens een gastcollege op een school. Niets doen is geen optie!”

Wil je ook meedenken met de Taskforce? Neem dan contact op met Bert-Jan van der Stelt. 

Delen