De 3 meest gestelde vragen in februari

19 februari 2024

Iedere maand deelt team Ondernemersservice de meest gestelde vragen of onderwerpen van retailers die binnen zijn gekomen via de telefoon, chat en op social media.

Moet een bezoek aan de verloskundige worden doorbetaald?
De arbeidstijdenwet zegt in artikel 4:5 lid 6 het volgende: De werkgever stelt de zwangere werknemer in de gelegenheid de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te ondergaan. Zij behoudt haar aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld loon, indien zij door het bedoelde zwangerschapsonderzoek verhinderd is geweest haar arbeid te verrichten. Dat wil zeggen dat de medewerker tijdens het bezoek aan de verloskundige recht heeft op loondoorbetaling zonder verlies van vakantierechten.

Daarnaast zegt onze cao onder artikel 9 dat medisch bezoek in beginsel in eigen tijd plaats vindt tenzij dit echt niet anders kan. Dit is een lastige discussie die nagenoeg altijd in het voordeel van de medewerker is.

Het is dus van belang om te kijken of het bezoek noodzakelijk is en voor die tijd krijgt de werknemer doorbetaald medisch verlof.

Krijgen medewerkers naast de loonsverhoging van januari ook nog een tredeverhoging bij het bereiken van een ervaringsjaar?
Bij het bereiken van een ervaringsjaar ontvangen medewerkers normaal gesproken een tredeverhoging. Deze zullen voor de duur van één jaar worden bevroren. Dit houdt in dat medewerkers die in 2024 een ervaringsjaar bereiken deze tredeverhoging niet ontvangen in dat jaar. Medewerkers die in 2024 in dienst treden of in 2024 de 21 jarige leeftijd bereiken en derhalve in 2025 een tredeverhoging zouden ontvangen, krijgen deze tredeverhoging in 2025 niet.

In principe geldt de bevriezing van de tredeverhoging ook bij beoordelingsafhankelijk belonen. INretail adviseert om hier wel per situatie naar te kijken, omdat je als werkgever bij de beloning ook rekening wilt houden met de beoordeling van de medewerker.

Hebben oudere’ medewerkers recht op extra vakantiedagen (seniorendagen)?
Werknemers die in dienst waren voor 1 januari 2019 en op 1 januari 2019 ouder zijn dan 50 of langer in dienst zijn dan 25 jaar hebben, naast hun normale aanspraak op vakantiedagen, ook recht op extra vakantiedagen gebaseerd op cao afspraken uit de cao Fashion, Sport & Lifestyle die liep van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2018. De aanspraak op extra vakantiedagen die deze groep had op 31 december 2018 blijft voor deze werknemers bestaan. Was de werknemer bijvoorbeeld op 31 december 2018 58 jaar oud dan heeft de werknemer aanspraak op extra vakantie-uren gelijk aan 2/5 van het aantal basisuren per week. Hoe deze regeling precies in elkaar zit is te vinden in het volgende artikel: Vakantiedagen – INretail

Medewerkers die pas na 1 januari 2019 de leeftijd van 50 jaren hebben bereikt of langer dan 25 jaar in dienst waren, hebben geen aanspraak meer op deze dagen. Hiervoor is de seniorenregeling in de plaats gekomen.

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Daniëlle van Voorst

Daniëlle van Voorst

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.