Seniorenregeling-retail

Seniorenregeling

De seniorenregeling is een regeling die een werkgever en een werknemer onderling kunnen overeenkomen. Voorwaarde voor het toepassen van de regeling is dat de werknemer 10 jaar of minder verwijderd is van de AOW-gerechtigde leeftijd en een dienstverband van 80% of meer heeft.

Als de seniorenregeling is overeengekomen gebeurt het volgende:

  • De werknemer werkt 80% van de initiële contracturen;
  • De werkgever betaalt 85% van het initiële salaris;
  • De werkgever houdt op het initiële salaris 100% werknemerspremie in en draagt 100% werknemers- en werkgeverspremie aan het Bedrijfspensioenfonds af;
  • Eventuele extra vakantiedagen wegens leeftijd of lengte dienstverband worden ingeleverd.

Afspraken met een medewerker leg je makkelijk vast door middel van een wijziging van de arbeidsovereenkomst op te stellen in de INretail Adviestool.

Aangifteproces

Omdat de op te geven gegevens afwijken van het daadwerkelijk verloonde bedrag is de vraag gesteld hoe de toegelichte regeling in de aangifte opgegeven kan worden. Er kan aangifte over de regeling worden gedaan, alsof 100% van de initiële uren gewerkt is. Hieronder wordt dit toegelicht.

Binnen de Pensioenaangifte is een aparte rubriek opgenomen waarin de gegevens voor de pensioenregeling gespecificeerd moet worden. Deze ziet er als volgt uit:
 

Pensioengegevens
ProductkenmerkHet identificerende gegeven van de regeling waarvoor  aangifte wordt gedaan.
Pensioengevend salarisHet pensioengevend salaris wat van toepassing is voor  de regeling.
Aantal verloonde uren voor pensioenHet aantal verloonde uren wat van toepassing is voor  de regeling.
PremieDe af te dragen premie voor de regeling die in de salarisadministratie is berekend

Doordat de gegevens die van toepassing zijn voor de pensioenregeling apart gespecificeerd moeten worden is het mogelijk om hier andere bedragen dan het daadwerkelijk verloonde salaris op te geven.

Voorbeeld

Onderstaand voorbeeld is een versimpelde weergave van de aanlevering (in werkelijkheid zal de hogere premie ook weer doorwerken in de hoogte van het loon Wfsv).

Een werknemer waarmee de seniorenregeling is overeengekomen, heeft bij een fulltime dienstverband een loon Wfsv van € 2000,- (geen bijzonderheden). Het loon en de gewerkte uren, zonder toepassing van de regeling, voor een willekeurige maand zijn:

Loon zonder toepassing regelingGewerkte uren
2000 * 80% = € 1600,- 174 * 80% = 139

Het op te geven pensioengevend loon ten behoeve van de pensioenregeling is: 

Pensioengevend loonAantal verloonde uren voor pensioen
2000 * 100% = € 2000,-174 * 100% = 174

Doordat de op te geven bedragen voor uitvoering van de verschillende regeling apart gespecificeerd moeten worden, treden er door toepassing van de seniorenregeling geen problemen op en is het dus niet noodzakelijk om dit als een aparte regeling op te geven.

Pensioenfonds Detailhandel

Werkgevers kunnen contact opnemen met Pensioenfonds Detailhandel, tel 050-5225098 of werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl.

Advies nodig?

Heb jij een vraag over de seniorenregeling? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Margriet Baan

Margriet Baan

Manager dienstverlening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.