De 3 meest gestelde vragen in maart

19 maart 2024

Iedere maand deelt team Ondernemersservice de meest gestelde vragen of onderwerpen van retailers die binnen zijn gekomen via de telefoon, chat en op social media.

Wat is de opzegtermijn voor werkgever en werknemer?
De wettelijke opzegtermijn voor een werkgever bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van de opzegging:

  • korter dan 5 jaar heeft geduurd: 1 maand
  • 5 jaar of langer, maar korter dan 10 jaar heeft geduurd: 2 maanden
  • 10 jaar of langer, maar korter dan 15 jaar heeft geduurd: 3 maanden
  • 15 jaar of langer heeft geduurd: 4 maanden

Let op dat in een arbeidsovereenkomst (of een personeelsreglement) afwijkende opzegtermijnen kunnen opgenomen zijn. Deze kunnen dan van toepassing zijn.

De wettelijke opzegtermijn voor een werknemer bedraagt één maand tenzij er een afwijkende termijn in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Dit kan tot maximaal 6 maanden. Wanneer de opzegtermijn langer dan een maand is, geldt voor de werkgever een opzegtermijn die tweemaal zo lang is. Een contract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege en kan alleen tussentijds worden opgezegd indien daarover afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst.

De opzegtermijn gaat lopen tegen het einde van de maand. Zegt een werknemer bijvoorbeeld op 13 juni op, dan zal de werknemer op 31 juli zijn laatste werkdag hebben. De arbeidsovereenkomst eindigt op 1 augustus. Dit kan anders worden overeengekomen.

Hoeveel uur mag een werknemer per dag en per week werken?
In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer zij recht hebben op pauze of rusttijd. De regels gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder. De basisregels zijn dat een werknemer per dienst maximaal 12 uur mag werken en per week maximaal 60 uur.

Een werknemer mag niet iedere week het maximale aantal uren werken. Over een langere periode bekeken, zien de werkuren er zo uit:

  • Over een periode van 4 weken mag een werknemer gemiddeld 55 uur per week werken.
  • Over een periode van 16 weken mag een werknemer gemiddeld 48 uur per week werken.

Let er op dat een werknemer niet kan worden verplicht om op meer dan vijf dagen per week te werken en dat er binnen de bandbreedte een maximum van 45 uur per week werken is.

Voor kinderen onder de 16 en jongeren van 16 en 17 jaar gelden aparte regels. Ook gelden enkele speciale regels voor zwangere of pas bevallen vrouwen. Deze regels kun je nalezen op onze website: Arbeidstijdenwet – INretail

Je dient daarnaast  rekening te houden met de toeslagen uit de cao wanneer er sprake is van overwerk.  

Ben je verplicht de reiskosten te vergoeden?
Vanuit de cao is er geen verplichting tot het vergoeden van de reiskosten. Als je er voor kiest om de reiskosten wel te vergoeden kan dit onbelast tot een bedrag van maximaal €0,23 per kilometer als de werknemer met eigen vervoer komt. Als de werknemer met het openbaar vervoer komt mag je de werkelijk gemaakte kosten vergoeden. Dit kan je doen door aan de werknemer een overzicht te vragen van deze gemaakte kosten.

Voor meer informatie kun je terecht op onze website: Reiskostenvergoeding – INretail

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Daniëlle van Voorst

Daniëlle van Voorst

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.