Break times

Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer zij recht hebben op pauze of rusttijd. Die regels zijn er met het oog op gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook om werk, privé en zorgtaken te kunnen combineren. De regels gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder. De basisregels zijn:

  • Per dienst: maximaal 12 uur werken.
  • Per week: maximaal 60 uur werken.

Maximaal aantal uren

Een werknemer mag niet iedere week het maximale aantal uren werken. Over een langere periode bekeken, zien de werkuren er zo uit:

  • Over een periode van 4 weken mag een werknemer gemiddeld 55 uur per week werken.
  • Over een periode van 16 weken mag een werknemer gemiddeld 48 uur per week werken.
  • De werkgever en werknemer maken afspraken hoe de werktijd per dag en per week wordt ingevuld.
  • De wetgever gaat ervan uit dat een week loopt van zondag 0.00 uur tot zaterdag 24.00 uur.
  • Voor kinderen onder de 16 en jongeren van 16 en 17 jaar gelden aparte regels. Ook gelden enkele speciale regels voor zwangere of pas bevallen vrouwen.

Pauzes

Als een werknemer langer dan 5,5 uur werkt dan heeft hij recht op minimaal 30 minuten pauzes. Deze pauze mag gesplitst worden in 2 keer een kwartier. Als een werknemer langer dan 10 uur werkt, is de pauze tenminste 45 minuten. Ook deze pauze mag worden gesplitst in meer pauzes van minimaal een kwartier.

Wat als een werknemer geen ongestoorde pauze kan genieten en de werkplek niet kan verlaten om pauze te nemen? Dan moet de pauze worden beschouwd als werktijd. Dit kan van toepassing zijn als de werknemer alleen in de winkel staat.

Rust na werk

Na een werkdag mag de werknemer 11 uur aaneengesloten niet werken. Wel mag deze rustperiode eens in de 7 dagen ingekort worden tot 8 uur als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken.

Na een vijfdaagse werkweek mag de werknemer 36 uur aaneengesloten niet werken. Als de werkweek bijvoorbeeld op zaterdag om 16.00 uur eindigt, dan mag de werknemer vanaf maandag om 04.00 uur weer aan het werk gaan. In een periode van 14 dagen werkt de werknemer minimaal 72 uur aaneengesloten niet. Deze periode mag gesplitst worden in 2 perioden van minimaal 32 uur.

Verplicht werken op zondag?

Het uitgangspunt van de arbeidstijdenwet is dat een werknemer op zondag niet hoeft te werken, tenzij dat is afgesproken. Een werknemer moet zelf instemmen of hij op zondag wil werken. Een werknemer heeft recht op minstens 13 vrije zondagen per jaar.

Werknemer heeft twee werkgevers

Werkt je werknemer parttime, dan is het natuurlijk mogelijk dat hij voor het andere deel bij een andere werkgever werkt om toch een volledig of extra inkomen te krijgen. Dat laatste kan ook het geval zijn wanneer hij fulltime voor je werkt, maar graag wat bijverdient. Daardoor kan het voorkomen dat hij het maximaal wettelijk toegestane arbeidsuren overschrijdt, terwijl je daar niets van af weet. Zolang je niets weet, kun je natuurlijk ook niet ingrijpen. Het teveel werken kan echter wel zijn gezondheidssituatie beïnvloeden, zodat hij bijvoorbeeld ziek thuis komt te zitten. Dat heeft dan wel nadelige gevolgen voor jouw bedrijf. Je zult dan niet alleen vervanging voor jouw zieke personeelslid moeten regelen, maar ook moet je zijn loon de eerste twee jaar doorbetalen.

Overwerk

Overwerk is niet in de wet geregeld maar in de cao. De cao Retail non-food bepaalt het volgende over overwerk: er is sprake van overwerk als de werknemer, na overleg tussen de werkgever en de werknemer, opdracht heeft gekregen arbeid te verrichten:

  • op meer dan 10 uur per dag; of
  • op meer dan 40 uur per week, berekend over een periode van 4 aansluiten weken. Het patroon van 4 weken is voor alle werknemers in het bedrijf gelijk.
  • Zie voor meer informatie artikel 5.3 en 7.4 van de cao Retail non-food. Voor de Tuinbranche en VGT gelden andere regelingen.

Richtlijnen jongeren

13 of 14-jarigen

Kinderen van 13 of 14 mogen werken tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Hierbij geldt dat er minder mag tijdens schoolweken dan in vakantieweken. Ook mogen kinderen niet op zondag werken.

Zo mogen kinderen niet op een schooldag in een winkel werken en maximaal 7 uur werken op een niet-schooldag. Tijdens een schoolweek mag er 12 uur per week worden gewerkt en tijdens een vakantieweek 35 uur per week.

Kinderen van 13 of 14 mogen alleen licht niet-industrieel werk doen zoals schappen vullen, kassawerkzaamheden zijn niet toegestaan.

15-jarigen

Kinderen van 15 mogen buiten schooltijd en in vakanties werken. Onder voorwaarden mag er op zondag worden gewerkt. Per schooldag mag er maximaal 2 uur worden gewerkt. Op een niet schooldag of vakantiedag mag er maximaal 8 worden gewekt. Tijdens een schoolweek mag er 12 uur per week worden gewerkt en tijdens een vakantieweek 40 uur per week.

Kinderen van 15 mogen alleen licht niet-industrieel werk doen zoals schappen vullen, kassawerkzaamheden zijn niet toegestaan.

16 of 17-jarigen

Voor jongeren van 16 of 17 geldt dat ze gemiddeld 40 uur per week mogen werken, gemeten per 4 weken. De tijd die ze op school zijn telt hierbij mee als arbeidstijd. Per dienst mogen jongeren 9 uur werken en per week maximaal 45 uur. Werken op zondag is onder voorwaarden toegestaan.

Werknemer van 16 of 17 mogen bijna elke soort werk doen. Kassawerkzaamheden zijn daarbij ook toegestaan.

Download de vakantiewerkovereenkomst

Advies nodig?

Heb jij een vraag over de Arbeidstijdenwet of gerelateerde onderwerpen? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Margriet Baan

Margriet Baan

Manager dienstverlening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.