De twee meest gestelde vragen in april

16 april 2024

Iedere maand deelt team Ondernemersservice de meest gestelde vragen of onderwerpen van retailers die binnen zijn gekomen via de telefoon, chat en op social media.

Heeft een medewerker recht op buitengewoon verlof bij het overlijden van een familielid?

Buitengewoon verlof stelt een medewerker in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. Voor een parttimer geldt hier het recht op verlof voor de uren waarop hij normaal gesproken op de betreffende dag(en) werkt.

         De medewerker heeft in de volgende gevallen recht op buitengewoon verlof met behoud van loon:

  • bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of van eigen inwonende kinderen: de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart;
  • bij overlijden van een der ouders, schoonouders, eigen niet inwonende kinderen, pleeg- of aangehuwde kinderen: de dag waarop de uitvaart plaatsvindt en de dag van overlijden of een dag tussen het overlijden en de uitvaart;
  • voor het bijwonen van de uitvaart van grootouders, grootouders van partner, kleinkinderen, broers, zussen, zwagers en schoonzusters: dag van de uitvaart

Hoe zit het met de doorbetaling van het loon tijdens feestdagen?

Een werknemer heeft op een feestdag recht op doorbetaling van het loon als hij normaal gesproken op die dag arbeid verricht. Je dient dus in eerste instantie te bekijken of je de werknemer zou hebben ingeroosterd op deze dag, ook indien dit geen feestdag was geweest. Mocht je het lastig vinden te bepalen of een werknemer nu wel of geen recht op loondoorbetaling heeft omdat hij/zij erg onregelmatige werktijden heeft, kun je ook de 8 uit 13 regeling toepassen zoals hieronder beschreven.

Indien de werknemer van de afgelopen 13 weken in tenminste 8 weken op de bewuste dag arbeid heeft verricht, komt hij/zij in aanmerking voor loondoorbetaling. Bij de bepaling hiervan tellen ziekte- en vakantiedagen mee als gewerkte dagen. Is aan het criterium 8 uit 13 voldaan, dan wordt het loon doorbetaald op basis van het gemiddeld op die dagen gewerkte aantal uren.

Wanneer de winkel open is en een medewerker ook daadwerkelijk op die dag aan het werk is heeft hij recht op de feestdagtoeslag. De toeslagen voor het werken op bijzondere uren worden door de werkgever bij voorkeur uitgekeerd in vrije tijd. Voor de werknemers die de compensatie voor het werken op een feestdag altijd in geld uitgekeerd hebben gekregen, kan uitsluitend in overleg met de werknemer overgegaan worden tot een compensatie in vrije tijd. Toeslag (percentage): 100% over de gewerkte uren.

Er zijn verschillende mogelijkheden qua doorbetaling van het loon wanneer de winkel geopend is, zie hier de voorbeelden.

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Daniëlle van Voorst

Daniëlle van Voorst

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.