Feestdagen onder de Cao Retail Non-Food

Feestdagen onder de Cao Retail Non-Food

Gemeenten kunnen zelf andere sluitingstijden aanhouden, zoals zij tegenwoordig ook zelf besluiten over de opening op zon- en feestdagen. Kijk op de website van je gemeente om te zien wat er geldt voor jouw winkel.

Feestdagen 2024

Onder de cao Retail non-food zijn de volgende dagen aangemerkt als feestdagen:

2024

1 januarimaandagNieuwjaarsdag 
31 maartzondag1e Paasdag
1 aprilmaandag2e Paasdag
27 april zaterdagKoningsdag
9 meidonderdagHemelvaartsdag 
19 meizondag1e Pinksterdag
20 meimaandag2e Pinksterdag 
25 decemberwoensdag1e Kerstdag 
26 decemberdonderdag2e Kerstdag 

Winkel open op feestdagen

Je bent niet verplicht om open te zijn op een feestdag. Ons advies is om na te gaan bij collega-ondernemers en de gemeente of de winkels op de betreffende feestdag geopend zullen zijn. Indien je de winkel sluit, moet je het personeel dat normaal op deze dag zou werken het normale loon uitbetalen.

Doorbetalen loon

Een werknemer heeft op een feestdag recht op doorbetaling van het loon als hij normaal gesproken op die dag arbeid verricht. Je dient dus in eerste instantie te bekijken of je de werknemer zou hebben ingeroosterd op deze dag, ook indien dit geen feestdag was geweest. Mocht je het lastig vinden te bepalen of een werknemer nu wel of geen recht op loondoorbetaling heeft omdat hij/zij erg onregelmatige werktijden heeft, kun je ook de 8 uit 13 regeling toepassen zoals hieronder beschreven.

Ondanks dat het criterium 8 uit 13 geen juridische grondslag heeft (deze verplichting is enkel iets opgenomen in de cao Retail non-food) is het goed verdedigbaar dit te hanteren. Indien de werknemer van de afgelopen 13 weken in tenminste 8 weken op de bewuste dag arbeid heeft verricht, komt hij/zij in aanmerking voor loondoorbetaling. Bij de bepaling hiervan tellen ziekte- en vakantiedagen mee als gewerkte dagen. Is aan het criterium 8 uit 13 voldaan, dan wordt het loon doorbetaald op basis van het gemiddeld op die dagen gewerkte aantal uren.

Verplicht werken op feestdagen

Werken op feestdagen gebeurt in beginsel vrijwillig. Lukt het de werkgever niet om op feestdagen die niet op een zondag vallen met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kan hij een werknemer tot werk verplichten, tenzij deze aantoonbare gewetensbezwaren heeft.

Winkel open

De winkel is open, welk loon betaal ik?

Er zijn vier mogelijkheden:

  1. Een werknemer werkt normaal gesproken ook op de dag dat de feestdag valt. De werknemer die gewoonlijk op de dag dat de feestdag valt werkt en nu niet komt werken krijgt zijn normale loon uitbetaald. Hij heeft namelijk recht op een doorbetaalde vrije dag. Dit komt niet ten laste van zijn verlof saldo ondanks dat de winkel geopend is. 
  2. Een werknemer die wel komt werken en de feestdag valt op een dag dat hij normaal gesproken ook zou werken dan krijgt hij de uren doorbetaald die hij normaal gesproken zou werken en de daadwerkelijk gewerkte uren op de feestdag. Dit laatste is de toeslag zoals genoemd onder het kopje “toeslagen voor het werken op feestdagen”. 
  3. Komt de werknemer die gewoonlijk niet op de dag dat de feestdag valt nu wel werken, dan krijgt deze werknemer zijn loon voor de daadwerkelijk gewerkte uren + de toeslag zoals beschreven onder het kopje “toeslagen voor het werken op feestdagen”. 
  4.  Een werknemer werkt normaal gesproken niet op de dag dat de feestdag valt. De werknemer die gewoonlijk niet op de dag dat de feestdag valt werkt en nu ook niet komt werken krijgt uiteraard ook niet betaald voor deze dag.
VoorbeeldAntwoord
Werknemer werkt normaal gesproken 8 uur op de dag dat de feestdag valt. De winkel is deze dag ook 8 uur open en de werknemer komt 8 uur werken. Wat krijgt de werknemer dan uitgekeerd?8 uur tegen zijn/haar gebruikelijke uurloon + toeslag van 100% (bij voorkeur gecompenseerd in tijd) over 8 gewerkte uren. Dus in totaal 16 uur.  
VoorbeeldAntwoord
Werknemer werkt normaal gesproken 8 uur op de dag dat de feestdag valt. De winkel is deze dag 5 uur open en de werknemer komt ook 5 uur werken. Wat krijgt de werknemer uitgekeerd?8 uur tegen zijn/haar gebruikelijke uurloon + een toeslag van 100% (bij voorkeur gecompenseerd in tijd ) over 5 gewerkte uren. Dus in totaal 13 uur.  
VoorbeeldAntwoord
Werknemer werkt normaal gesproken 8 uur op de dag dat de feestdag valt. De winkel is deze dag 10 uur open en de werknemer komt ook 10 uur werken. Wat krijgt de werknemer uitgekeerd?8 + 2 uur tegen zijn/haar gebruikelijke uurloon + een toeslag  van 100% (bij voorkeur gecompenseerd in tijd ) over 10 gewerkte uren. Dus in totaal 20 uur.
VoorbeeldAntwoord
Werknemer werkt normaal gesproken niet op de dag dat de feestdag valt. De werknemer komt omdat de winkel open is nu 5 uur werken. Wat krijgt deze werknemer uitgekeerd?5 x uurloon over de gewerkte uren (in geld) + toeslag van 100% (bij voorkeur gecompenseerd in tijd) over 5 gewerkte uren. Dus in totaal 10 uur.  

Toeslagen feestdagen

De toeslagen voor het werken op bijzondere uren worden door de werkgever bij voorkeur uitgekeerd in vrije tijd. De toeslag in vrije tijd bestaat zoveel mogelijk uit hele of halve dagen. Voor de werknemers die de compensatie voor het werken op een feestdag altijd in geld uitgekeerd hebben gekregen, kan uitsluitend in overleg met de werknemer overgegaan worden tot een compensatie in vrije tijd. Toeslag (percentage): 100% over de gewerkte uren (bij voorkeur in vrije tijd uit te keren).

Open Eerste en Tweede Kerstdag

Kan een werknemer verplicht worden om te werken?

Werken op zon- en feestdagen gebeurt in beginsel vrijwillig. De werkgever kan de werknemer op zon- en feestdagen arbeid laten verrichten als de werknemer daarmee instemt (conform de Arbeidstijdenwet). Lukt het de werkgever niet om op feestdagen met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kan hij een werknemer tot werk verplichten, tenzij deze aantoonbare gewetensbezwaren heeft.

Het toeslagpercentage voor werken op feestdagen is 100%. De werknemer ontvangt de toeslag alleen als hij daadwerkelijk op deze uren heeft gewerkt.

Gesloten Eerste en Tweede Kerstdag

Als de winkel Eerste of Tweede Kerstdag gesloten is, moeten werknemers die normaal gesproken op die dag werken dan voor die dag doorbetaald krijgen?

Ja, je bent niet verplicht om open te zijn op een feestdag. Als je de winkel sluit, moet je het personeel dat normaal op deze dag zou werken een doorbetaalde vrije dag geven.

Nieuwjaarsdag open

Als de winkel op Nieuwjaarsdag open is, moet ik dan een toeslag betalen?

Ja, je bent niet verplicht om open te zijn op een feestdag. Als je de winkel sluit, moet je het personeel dat normaal op deze dag zou werken een doorbetaalde vrije dag geven.

Nieuwjaarsdag gesloten

Als de winkel op Nieuwjaarsdag gesloten is, moeten werknemers die normaal gesproken die dag werken, voor Nieuwjaarsdag doorbetaald krijgen?

Ja. Voor die werknemers die normaal gesproken op die dag werken, telt Nieuwjaarsdag als werkdag mee.

José de With

José de With

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.