Persbericht

PERSBERICHT: Aanvalsplan voor gezonder retail perspectief

26 mei 2021

INretail, Qredits en MKB-Doorgaan binden samen de strijd aan om goede financiering voor de retail mogelijk te maken. Ze willen werken aan optimale kansen voor in de kern gezonde bedrijven. Ondernemingen verdienen perspectief en het helpt werkgelegenheid behouden.

Hulp op maat

“De schade die corona heeft veroorzaakt is enorm. Banken houden in 48% van de gevallen de boot af bij financieringsaanvragen. Of ze stellen onmogelijke aanvullende voorwaarden, terwijl het vaak om maar kleine bedragen gaat,” stelt Jan Meerman, algemeen directeur van INretail.

“Een andere aanvliegroute met nieuwe partners leidt tot meer oplossingen. Qredits en MKB-Doorgaan snappen ondernemers en als je elkaar begrijpt kom je verder. Ondernemers krijgen hulp op maat in de vorm van begeleiding en advisering bij het vinden van de beste financieringsaanpak, het uitwerken van toekomstplannen en het wegwerken van schulden. We hebben allemaal onze eigen deskundigheidsgebieden en vullen elkaar als organisaties aan. Zo kunnen we meer ondernemers vooruit helpen.”

Kredietverstrekking tot €250.000

Qredits verstrekt al sinds 2009 zakelijke kredieten tot €250.000 in alle branches en sectoren die via reguliere kanalen moeilijker financiering kunnen krijgen. Qredits doet dit als stichting zonder winstoogmerk. “Steeds vaker is merkbaar dat een ondernemer zijn eigen verhaal niet meer kan delen met een financier,” aldus André Dolsma, commercieel directeur van Qredits. “Bij steeds meer banken en financiers is er een online aanvraag traject, waarbij je aan diverse criteria moet voldoen om überhaupt het aanvraagproces te kunnen starten. Bij Qredits gaan we met de ondernemer in gesprek, willen we hem of haar leren kennen en samen proberen een passende oplossing te vinden. En naast krediet biedt Qredits laagdrempelige en gratis 1-op-1 coaching en ondernemerstrainingen aan. Bijvoorbeeld om je online vaardigheden uit te breiden of om je business model aan te scherpen. In deze persoonlijke aanpak zit onze kracht.”

Naast reguliere kredietverlening verstrekt Qredits voor het Ministerie van EZK diverse Corona overbruggingskredieten en het TOA krediet, een kredietvorm voor ondernemers die willen herstructureren via de wet WHOA.

Realistische toekomstplannen

In MKB-Doorgaan vindt INretail een onafhankelijke partner die ondernemers gratis kan helpen om met praktische adviezen en begeleiding hun bedrijf gezond te houden of krijgen. Jacqueline Zuidweg van MKB-Doorgaan: “Ondernemers praten niet snel over schulden of financiële zorgen. Terwijl met vroeg-signalering veel schade te voorkomen is. Daar zet MKB-Doorgaan op in. Er open over zijn is confronterend, maar nodig omdat dan ook vaak deuren opengaan om van de zorgen af te komen. In die wereld zijn wij thuis en we weten hoe dat aan te pakken. Of het nu gaat om hulp bij de steunmaatregelen, vragen over stoppen of doorgaan of hoe je de schulden moet gaan regelen; wij staan de ondernemer onafhankelijk bij en helpen ondernemers te blijven knokken voor hun toekomst. We betrekken een breed, vaak regionaal, netwerk van partners bij zulke trajecten. Van de ondernemers die we mochten helpen weet 94% die stap vooruit te zetten en door te gaan met de onderneming. Daar zijn we trots op.”

Blijven bouwen

“Deze samenwerking is per definitie een succes. Opgeteld bij de deskundigheid van de bedrijfsadviseurs van INretail die thuis zijn in rendementsverbetering, bedrijfsdoorlichting, starten, doorgroeien, stoppen, verhuizen en andere Retail specifieke situaties bieden we retailers een breed pakket aan mogelijkheden om vooruit te komen. Iedere ondernemer met een in de kerngezond bedrijf kan met deze partners aan zijn toekomst blijven bouwen,” besluit Meerman.

Persvragen?

Heb je een vraag over dit persbericht? Neem dan contact met mij op via ptgrotenhuis@inretail.nl of bel 06-51385669.

Contacteer de adviseur Bel ons
Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.