Column Dave • Omarmen en loslaten

17 april 2023

Aanpassingen doen aan het businessmodel van je winkel is voor veel sportretailers steeds vaker aan de orde van de dag. Onder andere op het gebied van duurzaamheid. Hetzelfde geldt voor het inspelen op trends; zowel het omarmen als het afscheid nemen van trends. Steeds meer ondernemers blijken zich daarbij gelukkig niet te laten beïnvloeden door de aandacht in de media en de publieke opinie, maar door intrinsieke motivatie. 

Plotseling ontstaan

Ik heb nog nooit een ondernemer in onze branche meegemaakt die exact op het goede moment op een nieuwe trend heeft ingespeeld en er ook weer op precies het juiste ogenblik mee is gestopt, zodat hij er maximaal profijt van heeft gehad. Het lastige met trends is immers dat ze meestal plotseling ontstaan en je vooraf niet kunt voorspellen hoe lang ze duren. Een bijkomende moeilijkheid is, dat trends steeds korter duren. Je kunt het je echter niet permitteren om de producten die bij zo’n korte-termijn-trend horen dan maar niet aan te bieden. Daar verlies je klanten, die zich door trends laten leiden, mee.

Eigen plan trekken

De hamvraag is dus: wanneer haak je in op een trend en wanneer stop je er weer mee? Een lastig gegeven is dat merkleveranciers die zelf ook retailen jou een nieuwe trend niet ‘gunnen’ om er zelf maximaal van te profiteren. Je kunt de gewenste producten niet eens inkopen. Tegen wijzigingen van de spelregels tijdens de wedstrijd door platforms en webshops van grote merken is geen kruid gewassen. Toch is het – daarvan ben ik overtuigd – heel goed mogelijk om je eigen plan te trekken. Zeker nu het steeds duidelijker is dat platforms hun max hebben bereikt wat betreft hun marktaandeel in bepaalde productcategorieën.

Meer in trek

Mijn advies is dan ook: laat de grote webbedrijven niet voor jou bepalen wanneer je moet starten met een trend en zeker ook niet wanneer je er een punt achter moet zetten. Zo duidelijk als het is dat de onstuimige groei van het online retailen steeds meer afvlakt, zo helder is het dat de fysieke winkel weer meer en meer in trek komt bij de consument. Niet de ‘big guys’ van de internetcommercie maken de dienst uit, maar jij en je collega’s. Omdat je veel dichter bij de consument staat, kun jij het beste bepalen wanneer je een trend moet omarmen, maar ook wanneer het tijd is om er afscheid van te nemen. Pas daar je businessmodel op aan. Ook dát is ondernemen.

Dave Quadvlieg

Dave Quadvlieg

Branchecoördinator sport

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.