Geen vraag te gek
088 973 06 00

Medewerkersportaal: Werk in de winkel

Door het wegvallen van Branche Bureau Mode en Bureau WoonWerk stopt voor medewerkers de mogelijkheid om informatie te vinden en vragen te stellen over arbeidsvoorwaardelijke zaken en ontwikkeling. Hierdoor stopt ook de voorlichting aan medewerkers over arbeidsvoorwaardelijke zaken en de informatieoverdacht over opleidingen.

Door verandering van het ontslagrecht hebben ondernemers een zorgplicht gekregen om medewerkers goed te informeren en opleidingsmogelijkheden te faciliteren. Daarom hebben werkgever INretail gevraagd de communicatie naar de medewerker te gaan faciliteren. 

Met het portaal Werk in de Winkel worden werkgevers in de Wonen, Mode, Schoenen en Sportbranche ondersteunt en ontzorgt in de communicatie naar de medewerker(s). Het portaal helpt medewerkers regie te nemen over hun loopbaan door relevante werk- en loopbaan gerichte informatie te bieden.

Wat is het voordeel van het portaal voor werkgevers?

  • Ondernemers worden ondersteunt in de communicatie naar de medewerker;
  • Ondernemers kunnen zich volledig richten op het ondernemen;
  • Het portaal bespaart tijd, want informatie is snel te vinden;
  • Medewerkers altijd op de hoogte;
  • Helpt bij dossiervorming;
  • Versterkt de relatie met de medewerker;

Wat is het voordeel van het portaal voor medewerkers?

  • 1 kanaal waar relevante werk- en loopbaan gerichte informatie op te vinden is;
  • Kan zich beter voorbereiden op een gesprek met de werkgever;
  • Kan regie nemen over zijn/haar loopbaan;
  • Kan voordeel ontvangen vanwege collectiviteit op verzekeringen en andere zaken. 
Delen