9 tips voor meer interactie op je nieuwsbrieven

9 tips voor meer interactie op je nieuwsbrieven

Veel retailers sturen sporadisch of consistent een mailing (digitale nieuwsbrief) uit. Een goede tool om acties, trends, je collectie en je expertise bij je klanten onder de aandacht te brengen. Open rates, click rates en click-maps vliegen je vervolgens om de oren. Maar bij welke percentages is een mailing ‘goed’? En hoe kun je interactie verbeteren wanneer je open- en click rates achter blijven? 

Gemiddelde scores

Laten we beginnen met de gemiddelde open rate. Dat is het percentage ontvangers die jouw mailing überhaupt opent. Gemiddeld mag je tevreden zijn met een open rate tussen 15% en 26,5%. Stel; jouw mailing gaat naar 1000 adressen, dan mag je dus blij zijn als gemiddeld 150 – 265 adressen jouw mailing openen. Dan naar de click rate. Dat is het aantal mensen die de mail geopend hebben én vervolgens op een (of meerdere) link in je mail hebben geklikt. Wanneer je tussen 1,5% en 5% scoort, zit je gemiddeld. Als we kijken naar ons vorige voorbeeld mag je er dus vanuit gaan dat wanneer vier tot tien van de 150 – 265 mensen klikken, je gemiddeld zit. 

Zo krijg je meer interactie

Als we kijken naar de gemiddelden, mag je dus tevreden zijn als ongeveer 7 van de 1000 verzonden mails lijden tot een klik. Dat is niet erg veel voor al die moeite die je in een mailing stopt. Dus; hoe breng je daar verandering in? Wij hebben negen tips voor je om zowel de open rate, als de click rate op te krikken.

1 • Meer opties, minder clicks

Hoe meer opties mensen hebben om te klikken, hoe minder er geklikt wordt. Wees dus selectief in wat je wel en niet meeneemt. Denk aan je doelgroep en wat voor hen interessant is. Kan iets er misschien ook in zonder een click? Kan het ook op social? Kan er een mailing extra uit om de content te verdelen? Lang scrollen is killing voor je click rate.

2 • Kies één call to action 

Denk goed na over het gewenst gedrag; wat wil je dat de ontvanger doet? Kies vervolgens voor één primaire call to action (C2A) per blokje. Zijn er echt twee acties? Kies dan voor om het te verdelen in twee blokjes, of voeg maximaal één secundaire tekstlink toe. Zorg er wel voor dat de tekstlink duidelijk een tweede keus is zodat de aandacht van de primaire call to action niet wordt afgeleid.

3 • Prikkelende koppen

Schrijf een prikkelende onderwerp regel die aanzet tot openen van de update. Bijvoorbeeld:
NIET: Collectie update 
WEL: Dit zijn de nieuwste trends voor deze zomer

Gebruik ook prikkelende koppen voor de blokjes in de mailing, zodat er verder gelezen wordt. Bijvoorbeeld:
NIET: Oranje
WEL: Dit is dé trendkleur voor deze zomer

Woorden die bewezen prikkelen en meer clicks/views opleveren zijn onder andere signaalwoorden. Die geven het gevoel dat ‘er iets achter zit’ en maken nieuwsgierig. Lijstjes werken ook goed. Bijvoorbeeld:

 • Dit is hoe/waarom je…
 • Zo kun je…
 • Dit maakt je…
 • Deze
 • Dit zijn de…
 • Dit moet je weten over..
 • Hier is..
 • X tips voor…
 • De 3 meest gemaakte … fouten
 • Dit draagt…
 • Of: ingaan tegen een algemene aanname; We gebruiken onze keuken massaal verkeerd

Probeer hier wel wat zuinig mee om te gaan. Als je in iedere kop deze woorden gaat gebruiken gaat het als een trucje aanvoelen. 

4 • Maak het persoonlijk

Hoe persoonlijker en specifieker je bent, hoe sneller er nieuwsgierigheid optreedt bij je doelgroep. Probeer je doelgroep dus altijd zo persoonlijk mogelijk aan te spreken. Bijvoorbeeld:
NIET: Uitgelichte trends
WEL: 4 trend tips voor fashion-lovers 

5 • Jenga!

Probeer met (de helft) minder woorden precies even veel te zeggen. Dit noemen we de Jenga-techniek. Haal zo veel mogelijk worden uit een tekst, zonder aan de inhoud/begrijpelijkheid te schaven. Iedere 100 woorden minder, betekent een winst van 15 seconden voor de lezer. En 15 seconden online, is een eeuwigheid! Grotere kans dus dat mensen ook lezen wat er verderop in de update staat.

Een voorbeeld uit onze eigen update die (nog) beter had gekund:

NIET • In juni 2019 heeft het Europese Parlement een richtlijn aangenomen. Hiermee worden betere arbeidsvoorwaarden beoogd: meer transparantie en betere voorspelbaarheid. Op 1 augustus 2022 moeten alle lidstaten deze richtlijn opgenomen hebben in hun nationale wetgeving, dat betekent dat het arbeidsrecht (wederom!) zal wijzigen. Op 11 november 2021 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het proces loopt, er is dus nog geen sprake van een wet. Toch is het goed om nu al rekening te houden met de richtlijn en de komende wijzingen!  Lees verder  (85 woorden)

WEL • Het Europees Parlement heeft in 2019 een richtlijn aangenomen voor betere arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus 2022 moeten alle lidstaten deze opgenomen hebben in hun wetgeving. Afgelopen november is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het proces loopt, maar houd rekening met deze wijzigingen.  Lees verder  (45 woorden)

6 • Benoem het gewenste gedrag 

Gebruik af en toe de woorden ‘Klik hier‘ in de call to action. Het is cliché, maar als je het gewenste gedrag expliciet benoemt, doen mensen het sneller. Dit geldt ook, maar in iets mindere mate, voor ‘lees verder’, ‘lees meer’, etc. Gebruik niet overal simpelweg ‘klik hier’, maar probeer er soms eens iets achter te zetten om te verduidelijken wat de klik doet; ‘klik hier om te bestellen‘.

7 • Manage verwachtingen

Vermeld bij ieder blok – mocht het blok een link bevatten naar een pagina, product, video, podcast, artikel of blog – de lees-, luister- of kijktijd. Een kijktijd van 1 minuut kan mensen over de streep trekken toch even naar je video te kijken omdat de percieved effort (= de verwachte moeite die iemand moet doen om het te doen) laag is. Het voelt makkelijk, dus zullen meer mensen het doen.

8 • Stel een simpele vraag

Stel een simpele vraag, waar iedereen het antwoord op weet. Mensen zijn namelijk geneigd om antwoord te geven als hen een vraag wordt gesteld. Belangrijk is wel om dan ook de antwoordmogelijkheden te noemen (3 is ideaal, maar maximaal 5) en een optie ‘weet ik niet’ in te bouwen. Bijvoorbeeld:

Wat is jouw favoriete merk?

 • Merk A
 • Merk B
 • Merk C
 • Een ander merk
 • Weet ik niet

Een simpele vraag stellen werkt ook erg goed als je reviews wilt ophalen. Vraag dus niet in je mail of de klant zijn/haar mening wil geven, maar vraag direct: ‘Ben je blij met je aankoop?’. Noem ook hier drie (maximaal vijf) mogelijke antwoorden en maak ze klikbaar. We durven te wedden dat je click rate omhoog gaat.

Let op: stel nooit een te persoonlijke vraag. Dat schrikt juist af om antwoord te geven. Iets dat je niet op een willekeurige verjaardag aan een vreemde vraagt, vraag je ook online niet. Vraag bijvoorbeeld niet naar maten (schoenmaat daargelaten), gewicht, inkomen, etc.

9 • Schaarste is waardevol

Als iets schaars is, bijvoorbeeld een maximaal aantal plekken bij een event of een beperkte oplage van een bepaald artikel, benoem dat dan. Let op: schaarste creëren die er niet is, is niet ethisch en daarom niet de bedoeling.

Aafke Melgers

Aafke Melgers

Communicatieadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.