Medewerkers met schulden: de impact op werkgevers

Financiële problemen van medewerkers zijn een veelvoorkomend probleem binnen het bedrijfsleven. Onderzoeken tonen aan dat circa 60% van alle werkgevers te maken heeft met medewerkers met problematische schulden. Als werkgever is het belangrijk om te beseffen dat deze financiële problemen niet alleen gevolgen hebben voor de medewerkers zelf, maar ook voor het bedrijf.

Oorzaken van schuldenproblematiek en impact op werk

Er zijn verschillende oorzaken van schuldenproblematiek, waaronder financiële onkunde, ziekte, een scheiding of een verandering in het gezinsinkomen. Deze financiële problemen kunnen leiden tot andere problemen, zoals fysieke en emotionele problemen, en hebben daardoor ook impact op het werk van de medewerker.

Loonbeslag en gesprek met de medewerker

Als werkgever kun je te maken krijgen met loonbeslagen omdat een schuldeiser aanspraak maakt op betaling van een deel van het loon van de werknemer. Dit kan zelfs meerdere keren voorkomen bij dezelfde medewerker. Het is belangrijk om te weten dat een loonbeslag in de regel geen grond is voor een beëindiging van het dienstverband, maar juist een reden om in gesprek te gaan met de medewerker.

Geldlening als oplossing?

Sommige medewerkers vragen om een voorschot of geldlening. Het is belangrijk om hier als werkgever goed over na te denken. Het verstrekken van een geldlening kan namelijk niet leiden tot een oplossing van het structurele probleem van de medewerker. Het uitbreiden van het aantal uren kan in deze tijd van arbeidskrapte een betere oplossing zijn.

Schuldenproblematiek bespreekbaar maken

Vaak weten werkgevers niets van de schuldenproblematiek van een medewerker. Toch heeft dit ook gevolgen voor het bedrijf, bijvoorbeeld doordat een medewerker vaker verzuimt of er meer sprake is van interne fraude. Het is daarom belangrijk om als werkgever dit onderwerp bespreekbaar te maken. Veel medewerkers vinden het lastig om over hun problemen te praten uit angst voor ontslag, terwijl werkgevers het lastig vinden om zich met het privéleven van hun medewerkers te bemoeien. Toch is het belangrijk om medewerkers te wijzen op gedegen hulp door derden en informatie te delen over hulpmiddelen en websites.

Tips en tools voor financiële gezondheid van medewerkers

Als werkgever kun je veel doen om de financiële gezondheid van je medewerkers te verbeteren. Zo kun je bijvoorbeeld energiebesparingstips delen en verwijzen naar gratis budgetcursussen in de gemeente. Door dit onderwerp bespreekbaar te maken, kun je als werkgever zorgen voor een betere financiële gezondheid van je medewerkers en tegelijkertijd de impact op het bedrijf verminderen.

Handige websites voor gratis informatie en tools

Handige websites vol gratis informatie en tools, anoniem te bezoeken en je nergens aan vast.

Als ondernemer met schuldenproblematiek kun je contact opnemen met de bedrijfsadviseurs van INretail (tel. 088 973 06 00 of bedrijfsadvies@inretail.nl) en gebruik maken van diverse tools op hun website. Geldfit biedt ook advies en tips voor ondernemers.

Met het juiste hulpaanbod wordt en blijft iedereen financieel fit!

Margriet Baan

Margriet Baan

Manager dienstverlening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.