Wetswijziging

Wijziging Klokkenluidersregeling

De Wet Huis voor Klokkenluiders is sinds 1 juli 2016 van kracht. Op grond van deze wet dienen werkgevers met 50 werknemers of meer een klokkenluidersregeling te hebben. Dit is dus een wettelijke verplichting.

Doel van de wetgever is om de mogelijkheden voor een melder tot het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden (klokkenluiders) te beschermen tegen benadeling.

De wetgeving is op grond van een Europese richtlijn aangepast. De wet wordt mede daarom gewijzigd in de Wet bescherming Klokkenluiders. Voor mkb-ondernemers geldt een overgangsrecht, vanaf 17 december 2023 moeten zij aan de wettelijke vereisten voldoen.

Als er in je onderneming doorgaans meer dan 50 werknemers in dienst zijn (uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiaires die een vergoeding krijgen daarbij inbegrepen) en je hebt nog geen interne regeling, dan moet je een interne procedure voor het melden van misstanden opstellen die geheel aan de nieuwe eisen voldoet. Heb je wel al een interne procedure voor het melden van misstanden, dan dien je de regeling aan te passen naar de nieuw aangenomen wettelijke regeling.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen. Voor meer informatie kan je ook de website Home | Huisvoorklokkenluiders raadplegen.

Voor leden van INretail hebben we een actueel model beschikbaar. Dat kan worden opgevraagd bij onze ondernemersservice via info@inretail.nl

Vergeet niet dat de regeling binnen de onderneming goedgekeurd dient te worden door de Ondernemingsraad (OR). Als ook de goedkeuring van de OR is ontvangen, dan is het advies om de regeling in te voeren door een exemplaar beschikbaar te stellen aan de werknemers (bij voorkeur voor laten tekenen).

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.