Aanzegverplichting

Aanzegverplichting

De aanzegverplichting geldt sinds 1 juli 2015. Een van de verplichtingen vanuit deze wet is de aanzegverplichting. Wat houdt deze verplichting precies in?

De verplichting

De aanzegverplichting houdt in dat werkgevers één maand voor het einde van een tijdelijk arbeidscontract schriftelijke moet laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet doorgaat. Deze regel geldt voor contracten van zes maanden of langer. Ga je het contract verlengen? Dan moet je als werkgever ook schriftelijk laten weten onder welke voorwaarden je dat doet. INretail heeft daarvoor voorbeeldbrieven gemaakt.

Download aanzeggen verlenging arbeidsovereenkomst Download: aanzeggen beëindiging arbeidsovereenkomst

Door het voldoen aan de aanzegverplichting krijgt de werknemer dus duidelijkheid over het wel of niet voortzetten van het dienstverband .

Soms wordt deze duidelijkheid niet schriftelijk gegeven, maar wel op een andere wijze. Dan wordt echter niet voldaan aan de aanzegverplichting en is de werkgever nog altijd een vergoeding verschuldigd!  De hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, bevestigt dat nog eens in 2022: 

Nu in de wet is aangegeven dat aanzeggen schriftelijk moet gebeuren, geldt het opleggen van een vergoeding als prikkel om de plicht tot schriftelijke aanzegging na te leven ook als  de werknemer via andere weg al de duidelijkheid had gekregen.

Aanzegboete

Voldoe je niet aan de aanzegverplichting, of te laat, dan kunnen de kosten hoog oplopen. Je bent dan als werkgever een vergoeding verschuldigd aan je medewerker van maximaal een maandsalaris. Het contract eindigt wel, ook als dit een maand voor de einddatum niet schriftelijk is meegedeeld.

In de voorbeeldcontracten van INretail is standaard een bepaling opgenomen waarbij alvast is aangezegd dat het tijdelijke dienstverband niet verlengd gaat worden. Zo kan een medewerker indien het tijdelijke dienstverband niet door jou wordt verlengd en je niet of te laat hebt voldaan aan de aanzegverplichting geen aanzegboete claimen. Verlengen van het dienstverband is ondanks deze bepaling gewoon nog mogelijk. Houd er rekening mee dat je bij verlenging ondanks deze standaardbepaling in onze contracten nog steeds aan de bovengenoemde aanzegverplichting zult moeten voldoen.

Advies nodig?

Heb je meer vragen over de aanzegverplichting? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.