SLIM: subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb

SLIM: subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb

Ook in 2024 is het weer mogelijk om de SLIM-subsidie aan te vragen. Deze subsidie is beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf.

Je mag subsidie aanvragen voor nieuwe initiatieven, maar ook voor bestaande, bewezen methoden.

Waarvoor aanvragen?

Je kan de subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het leren en ontwikkelen van je medewerkers. Bijvoorbeeld:

 1. De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen (let op: werkgevers die afdragen aan het sociaal fonds Retail non-food kunnen gebruik maken van gratis loopbaanadvies. Meer informatie vind je op ons medewerkersplatform Werk in de Winkel);
 3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 4. Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Specifieke criteria en meer informatie vind je hier. Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling.

Hoogte subsidiebijdrage

Voor 2024 gelden de volgende regels en bedragen: 

AanvragerSubsidie %Minimale subsidieMaximale SubsidieLooptijd
Klein mkb
50 werknemers, jaaromzet 10 mln omzet
 80%€ 5.000,-€ 24.999,-1 jaar
Mkb 
250 werknemers, jaaromzet 50mln omzet
 60% € 5.000,- € 24.999,- 1 jaar
 • Aanvragers zoals bedoeld in hoofdstuk 2 zijn mkb-ondernemingen (zie Bijlagen en downloads voor het document ‘Bijlage mkb-verklaring’. Hiermee kan een aanvrager verklaren een mkb-onderneming te zijn).
 • Per aanvraag kan er maximaal € 25.000 subsidie worden aangevraagd, met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 subsidie aanvragen.
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.
 • Er gelden twee uitzonderingen op de ondergrens van € 5.000. Dat is wanneer de aanvraag gaat over activiteit B het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen; of D. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. 

Hoe vraag ik de SLIM-subsidie aan?

Wij adviseren je om een subsidie-expert in te schakelen. De regeling is complexer dan het lijkt en het aanvragen van een subsidie en de administratie die daarmee gemoeid gaat, vraagt om specifieke kennis.

Zelf laten wij ons adviseren door Bureau MRK ONE. Subsidie-adviseur Remco Klaasen helpt je graag bij de subsidieaanvraag en werkt op no-cure-no-paybasis. Alleen als de subsidievraag wordt goedgekeurd betaal je 10% van het subsidiebedrag aan MRK ONE. Je kunt Remco bereiken via 06-41231772 of r.klaassen@mrk-one.nl.

Tijdvakken in 2024

In 2024 zullen er twee nieuwe tijdvakken worden opengesteld:

TijdvakPlanning opening en sluiting tijdvak.
Tijdvak 11 maart 2024 09:00 uur t/m 28 maart 2024 17:00 uur.
Tijdvak 22 september 2024 09:00 uur t/m 30 september 2024 17:00 uur.

Aanvragen van de SLIM-regeling kan via het subsidieportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Afhankelijk van de soort onderneming moet je verschillende onderdelen van het plan en informatie over je bedrijf aanleveren. Na sluiting van het tijdvak worden alle aanvragen beoordeeld. Als er teveel aanvragen zijn ingediend, wordt er geloot. Volledige aanvragen worden binnen 18 weken beoordeeld. Je krijgt dan te horen of de subsidie wordt toegekend of niet.

Op 1 maart 2024 start het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak is geopend van vrijdag 1 maart 2024 9.00 uur tot en met donderdag 28 maart 2024 17.00 uur. De eerste openstelling heeft een subsidieplafond van € 15 miljoen.

Ga voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie naar www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Goed om te weten!

 1. Toekenning geschied op basis van loting.
 2. Je ontvangt de subsidie achteraf. Dus na afronding van het ontwikkeltraject. Hiervoor dien je een door de accountant goedgekeurde eindverantwoording te overleggen aan de subsidieverstrekker.
 3. We adviseren je dan ook, als je van plan bent om de subsidie aan te vragen, dit alleen te doen als je de kosten zelf kunt dragen. Stel dat de subsidie achteraf niet wordt uitgekeerd, dan heb je als werkgever de kosten wel gemaakt.
 4. Je mag het ontwikkeltraject pas starten na toekenning van de subsidie.
 5. Zijn directe opleidingskosten subsidiabel? Nee, alleen de ontwikkelkosten voor het komen tot een methodiek voor een duurzame ontwikkelcyclus.

Meer antwoorden op verschillende vragen over de subsidie vind je hier. Wil je een subsidie aanvragen? Bekijk dan hier het stappenplan. Zo ben je goed voorbereid.

Vragen?

Heb je een vraag over de SLIM-subsidie of wil je sparren? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Dorien Krassenberg

Dorien Krassenberg

Beleidsadviseur onderwijs

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.