Verschillende soorten verzuim

Verzuim. Het is een woord, maar een breed begrip. Om verschillende redenen kan een medewerker zich ziek melden. In dit artikel gaan wij dieper in op het onderscheid tussen zwart, wit, grijs en roze verzuim.

Soorten verzuim

  • Zwart verzuim

Dit is een vorm van fraude. De medewerker meldt zich ziek, maar is niet echt ziek en dus niet arbeidsongeschikt. Denk aan: ziekmelden nadat medewerker niet vrij heeft gekregen en/of valse medische verklaringen verstrekken. Dit is maar een klein gedeelte.

  • Grijs verzuim

Bij grijs verzuim is er sprake van ziekte, maar is het voor de medewerker nog wel mogelijk om (sommige) werkzaamheden uit te voeren. Bij grijs verzuim kan de medewerker ervoor kiezen zich wel of niet ziek te melden. Dit vormt veruit het grootste gedeelte van het verzuim.

  • Wit verzuim

De medewerker is echt ziek en kan niet werken.

  • Er is ook nog het roze verzuim.

Dit is wat minder bekend. Bij roze verzuim is een medewerker wel aan het werk, maar presteert hij of zij niet meer zo goed. In deze situatie ligt het verzuim niet aan ziekte, maar is er verzuim op het gebied van arbeid (bijv. te hoge werkdruk).

Aan de slag

Gezien het grijze verzuim het grootste gedeelte omvat, is er nog veel winst te behalen! Denk aan: open communicatie, flexibiliteit en het implementeren van vitaliteitsinitiatieven.

Kies een goede verzuimverzekering met arbodienstverlening, inzetbaar-verzekering en een ongevallenverzekering. Zo beperk je het financiële risico en zorg je voor je personeel. Gezondheid, vitaliteit en verzuim hebben alles te maken met menselijk gedrag, emoties en karakters. Met onze nieuwe INretail arbodienstverlening zetten we daarom in op de kracht van aandacht, met vroegtijdige inzet van interventies die de inzetbaarheid van je medewerkers écht vergroten. Check INretail Verzekert voor meer informatie.

Sanne de Graaf

Sanne de Graaf

RI&E adviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.