Wachtdagen

Wachtdagen

Indien een medewerker zich ziek meldt, mag je op basis van de CAO Retail Non-Food per ziektegeval één wachtdag inhouden.

Ziekmelding

Je mag maximaal 4 wachtdagen per kalenderjaar inhouden. Als je een wachtdag inhoudt, ben je over een ziektedag geen loon verschuldigd. Ziektegevallen die elkaar binnen 4 weken opvolgen, worden gezien als 1 ziektegeval. Hier mag dus dan ook maar één wachtdag worden in gehouden. Het is de werkgever daarnaast toegestaan om de wachtdag te verrekenen met vakantie-uren, die aan de medewerker bovenwettelijk zijn toegekend of met compensatiedagen/-uren, tenzij anders met het medezeggenschapsorgaan is overeengekomen.

Bepaling loondoorbetaling

Bij de bepaling van het aantal doorbetaalde ziekte-uren per dag en het aantal uren voor de wachtdag wordt uitgegaan van het aantal uren dat de medewerker volgens zijn rooster zou hebben gewerkt. Indien de medewerker niet werkzaam is in een winkel en de werktijden kunnen vooraf niet worden vastgesteld, veroorzaakt door externe omstandigheden (bijv. bij chauffeurs), dan kan in plaats van de ingeroosterde uren het aantal contracturen per week worden gehanteerd.

Als geen rooster is vastgesteld, dan wordt uitgegaan van het aantal uren dat de medewerker gemiddeld in de laatste 13 weken voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid, per dag heeft gewerkt. Als die referteperiode naar de mening van de werkgever niet representatief is, wordt uitgegaan van de laatste 52 weken voorafgaande aan de dag van ziekte.

Gaat de medewerker in de loop van een werkdag ziek naar huis kan je de resterende uren van die dag als wachtdag aanmerken. Mocht de ziekte langer duren kun je er ook voor kiezen om de eerstvolgende volledige werkdag – conform rooster of arbeidspatroon – als wachtdag aan te merken.

Advies nodig?

Heb je meer vragen over ziekmeldingen, wachtdagen en loondoorbetaling? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Margriet Baan

Margriet Baan

Manager dienstverlening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.