Geen vraag te gek
088 973 06 00

SLIM: subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb

Per 1 maart 2020 kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen om loopbaanadviezen voor hun medewerkers te krijgen, de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden of een bedrijfsschool op te richten.

“Het is in het mkb minder gebruikelijk dat medewerkers zich ontwikkelen en kunnen leren tijdens hun werkend leven”, zo stelt de Rijksoverheid. Dat moet anders, daarom introduceren Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen). Met deze stimuleringsregeling is het de bedoeling dat ook in het mkb leren en ontwikkelen de normaalste zaak van de wereld wordt.

Subsidie

Elke mkb’er kan per 1 maart een subsidieaanvraag indienen. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject.

Meer informatie over het aanvraagproces van de SLIM-regeling volgt begin 2020.

STAP-budget

Naast de SLIM-regeling voor ondernemers is het kabinet ook bezig met een persoonlijk ontwikkelbudget: het STAP-budget. In deze regeling staat dat werkenden en niet-werkenden een STAP-budget ter waarde van maximaal €1.000 per persoon kunnen aanvragen. Bijvoorbeeld in te zetten om een opleiding of cursus te volgen. Het kabinet heeft besloten deze regeling in 2021 in te laten gaan zodat het UWV voldoende tijd heeft de voorbereidingen voor deze regeling te treffen. 

Delen