Geen vraag te gek
088 973 06 00

SLIM: subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb

Het is weer mogelijk om de SLIM-subsidie aan te vragen. Deze subsidie is beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf.

Als mkb-ondernemer met max 250 medewerkers kun je in september 2020 aanspraak maken op deze subsidiepot. Hoe? Dat legt Dorien Krassenberg (Beleidsadviseur Onderwijs) je uit…

Waarvoor kan je de SLIM-subsidie worden aangevraagd?

Je kan de subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het leren en ontwikkelen van je medewerkers. Bijvoorbeeld:

  1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen (let op: werkgevers die afdragen aan het sociaal fonds Retail non food kunnen gebruik maken van gratis loopbaanadvies. Meer informatie via ons medewerkersplatform Werk in de Winkel);
  3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Specifieke criteria en meer informatie vind je hier. Of kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling.

Hoe hoog is de subsidiebijdrage voor de werkgevers in de retail?

Aanvrager

Subsidie %

Minimale subsidie

Maximale Subsidie

Looptijd

Klein mkb
50 werknemers, jaaromzet 10 mln omzet

 

80%

€ 5.000,-

€ 24.999,-

1 jaar

Mkb 
250 werknemers, jaaromzet 50mln omzet

 

 

60%

 

 

€ 5.000,-

 

 

€ 24.999,-

 

 

1 jaar

Hoe vraag ik de SLIM-subsidie aan?

Wij adviseren je om een subsidie-expert in te schakelen. De regeling is complexer dan het lijkt en het aanvragen van een subsidie en de administratie die daarmee gemoeid gaat vraagt echt om specifieke kennis.

Zelf laten wij ons adviseren door Bureau MRK ONE. Subsidie-adviseur Remco Klaasen helpt je graag bij de subsidieaanvraag en werkt op no-cure-no-paybasis. Alleen als de subsidievraag wordt goedgekeurd betaal je 10% van het subsidiebedrag aan MRK ONE. Je kunt Remco bereiken via 06-41231772 of r.klaassen@mrk-one.nl.

Goed om te weten!

  1. Je ontvangt de subsidie achteraf. Dus na afronding van het ontwikkeltraject. Hiervoor dien je een door de accountant goedgekeurde eindverantwoording te overleggen aan de subsidieverstrekker.
  2. We adviseren je dan ook, als je van plan bent om de subsidie aan te vragen, dit alleen te doen als je de kosten zelf kunt dragen. Stel dat de subsidie achteraf niet wordt uitgekeerd dan heb je als werkgever de kosten wel gemaakt.
  3. Je mag het ontwikkeltraject pas starten na toekenning van de subsidie.
  4. Zijn directe opleidingskosten subsidiabel? Nee, alleen de ontwikkelkosten voor het komen tot een methodiek voor een duurzame ontwikkelcyclus.
Delen