Vanaf 1 maart €1000 budget voor een opleiding

Nog maar twee rondes: 1000 euro STAP-budget voor scholing

15 december 2022

Werkenden en werkzoekenden komen in aanmerking voor een subsidie voor scholing. Deze scholing is gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De maximale subsidie is €1.000. Ook werknemers binnen de retail non food kunnen 1x per jaar van het STAP-budget gebruik maken. Als werkgever profiteer je daar van!

Het kabinet heeft besloten vanaf het septembertijdvak alleen nog OCW-erkende opleidingen voor STAP-budget in aanmerking te laten komen, om STAP-budget arbeidsmarktgerichter in te zetten. Omdat hierdoor het aantal opleidingen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd fors afneemt, is naar verwachting ook minder budget nodig. Daarom is besloten het beschikbare budget voor zowel het september als novembertijdvak op 10 mln per tijdvak vast te stellen. Informeer daarom bij jouw opleider of jouw scholing OCW-erkend is en in aanmerking komt voor STAP-budget. Omdat het STAP-budget vanaf 2024 stopt, wordt onderzocht of er andere manieren zijn om het leren en ontwikkelen te blijven stimuleren.

Het vinden van geschikte medewerkers is en blijft een grote uitdaging. Daarom is investeren in het behoud van je mensen nog belangrijker geworden. Investeer daarom in het ontwikkelen van je medewerkers. Leven lang ontwikkelen, zoals het formeel heet, is niet alleen verstandig, maar ook leuk en draagt in deze krappe arbeidsmarkt bij aan behoud. Medewerkers krijgen door de veranderingen in de winkel meer verschillende rollen waar specifieke kennis voor nodig is. Door je medewerkers te ontwikkelen blijft men gemotiveerd en flexibel op de arbeidsmarkt.

Voor het STAP-budget was al 160 miljoen euro budget per jaar gereserveerd. Vanaf 2023 komt er een extra bedrag (125 miljoen) beschikbaar, speciaal voor mensen met maximaal MBO-4.

De voorwaarden

Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan 1 keer per jaar de STAP-subsidie aanvragen. Mensen die aanspraak willen maken, kunnen tot € 1000,- subsidie aanvragen. Het UWV is door de overheid als uitvoerder aangewezen. Is de opleidingsaanvraag door het UWV goedgekeurd? Dan wordt het bedrag door het UWV aan de opleider betaald.  Belangrijk om te weten is dat de medewerker zelf de opleiding bij het UWV STAP loket moet aanvragen.

Het opleidingsaanbod van STAP staat op het stapportaal en op de website van de Rijksoverheid.

Vervanging scholingsuitgaven

De Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP) vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Voor veel mensen was het een lastige regeling en was het niet goed inzichtelijk waar er precies recht op was.

Aanvragen

Het totale beschikbare budget is verdeeld over verschillende aanvraagperiodes. Iedere 2 maanden van een jaar start er een nieuw aanvraagtijdvak. Het kabinet heeft besloten om de 1e aanvraagmogelijkheid van 2023 op 2 januari niet door te laten gaan. Het kabinet wil eerst maatregelen tegen misbruik van het STAP-budget kunnen nemen. Zo wil het kabinet voorkomen dat er STAP-subsidie terechtkomt bij opleidingen die daar geen recht op hebben. De eerstvolgende aanvraagmogelijkheid in 2023 is op 1 mei om 10:00. Daarna volgt 3 juli, 4 september en 1 november. Je mag ieder jaar eenmaal STAP-budget ontvangen voor een opleiding. Vraag je op 2 januari 2023 STAP-budget aan? Dan mag je opleiding niet eerder starten dan op 30 januari 2023 en uiterlijk op 2 september 2023. Dit kun je zelf berekenen met de rekenregel;

  1. Eerst mogelijke startdatum = dag van aanvraag + 28 dagen
  2. Laatst mogelijke startdatum = dag van aanvraag + 8 kalendermaanden

Doe je aanvraag zo snel mogelijk na openstelling van een aanvraagtijdvak, want er is een beperkt budget per aanvraagtijdvak en op =op. 

Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor de subsidie? Vul dan deze tool in

Vragen?

Heb je een vraag over de subsidie of over scholing? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Dorien Krassenberg

Dorien Krassenberg

Beleidsadviseur onderwijs

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.