Blijvend tekort aan goede interieurvakmensen bij leden INretail 

15 mei 2024

40% van de woonondernemers is op zoek naar een vloerenlegger, keukenmonteur of ander vakpersoneel. Bijna de helft van de ondervraagden zet ZZP’ers in om het tekort aan vakpersoneel op te lossen. Dit blijkt uit een peiling van INretail onder leden die actief zijn in de segmenten woningstofferen (vloer en raam), keukens en parketvloeren. 

INretail heeft dit voorjaar een peiling gehouden onder haar woonleden over vakmensen, vakmanschap en de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Uit het onderzoek blijkt dat veruit de meerderheid van de bedrijven (83%) één of meer vakmensen in dienst heeft. Daarnaast maakt 76% van deze bedrijven ook gebruik van ZZP’ers. Belangrijkste redenen om met ZZP’ers te werken, zijn de flexibiliteit en het niet kunnen vinden van de juiste vakmensen (48%!). 

Veel openstaande vacatures 

Maar liefst 40% van de ondernemers heeft één of meerdere vacatures uitstaan voor vakmensen, waarbij meer dan een kwart denkt deze vacature niet te kunnen invullen. Voor het vinden van nieuwe vakmedewerkers worden voornamelijk het eigen netwerk, website of social media ingezet. De helft van de ondervraagden maakt gebruik van online vacaturesites. Opvallend is dat een kwart van de ondernemers die personeel zoekt, gebruik maakt van scholen als middel om nieuw personeel te werven. 

Vraag naar vakmensen blijft 

En het aantal vacatures voor vakmensen zal zeker niet afnemen: zo’n driekwart van de respondenten verwacht dat de vraag naar ambachtelijk geschoolde medewerkers de komende jaren minimaal gelijk zal blijven of zal toenemen. Het is dan ook de verwachting dat het een hele uitdaging zal zijn om interieurvakmensen te vinden. 

Minder bekend met branche-initiatieven 

INretail heeft de laatste jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om ondernemers te ondersteunen bij het vinden van vakmensen. Voor het project Interieurvakman m/v, wordt er nauw samengewerkt met de sector en de scholen om de vakopleidingen te promoten. En met het ontwikkelen van Vacaturesite Wonen heeft de woonbranche een eigen gratis vacaturesite. 
De bekendheid van deze initiatieven is laag: 38% van de respondenten kent Vacaturesite Wonen en 35% kent de campagne Interieurvakman m/v. 

Behoefte aan jonge instroom 

Ook de bekendheid over de diverse vakopleidingen bij ROC’s en vakscholen is heel laag, waarbij alleen het HMC (Hout- en Meubileringscollege) nog een behoorlijke bekendheid heeft bij de ondervraagde ondernemers uit de woonbranche. Toch is er bij de bedrijven wel behoefte aan instroom van jonge mensen en scholing. Ruim 80% is een erkend leerbedrijf en kan leerling vakmensen opleiden. Bijna de helft van de ondernemers heeft behoefte aan een vorm van scholing op het gebied van vakmanschap. Ondanks het grote aantal vacatures zijn er maar weinig ondernemers die een leerling hebben voor het komende schooljaar. 

Bereidheid tot samenwerking 

Positieve uitkomst is dat maar liefst 70% van de retailers bereid is om het vak te promoten. Zij bieden de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een snuffelstage, willen deelnemen aan open dagen van opleidingen of zijn bijvoorbeeld bereid om een gastles te geven. 

Voor INretail is dit een belangrijke basis om samen met deze enthousiaste ondernemers blijvend aan de slag te gaan om werving en opleiding van nieuwe vakmensen ook voor de nabije toekomst te garanderen. 

Meer informatie 

Meer weten over het onderzoek of de projecten? 
Neem dan contact op met Bert-Jan van der Stelt, bjvdstelt@inretail.nl. 
Kijk ook eens op vacaturesitewonen.nl of interieurvakman.nl 

Bert-Jan van der Stelt

Bert-Jan van der Stelt

Branchespecialist wonen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.