CSRD workshop voor ‘grote ondernemingen’

5 april 2024

Op 2 april organiseerde INretail de derde CSRD sessie voor aangesloten retail bedrijven. CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive en is een Europese verplichting, waaraan ondernemingen in ons land moeten gaan voldoen. Opnieuw kwamen tientallen ondernemingen naar Zeist waar ze deze keer werden bijgepraat over het thema ketenverantwoordelijkheid. 

Vanaf 1 januari 2025 moeten grote ondernemingen rapporteren volgens de CSRD en dat betekent dat vanaf 2026 verslag moet worden uitgebracht over het voorgaande kalenderjaar. De CSRD legt aan ondernemingen gedetailleerde verplichtingen op om transparantie te vergroten en duurzaamheidsaspecten onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. Deze EU-richtlijn verplicht onder meer te rapporteren over CO2-uitstoot, over medewerkersbeleid, biodiversiteit en mensenrechtenschendingen. Het doel daarvan om de kwaliteit van duurzaamheidsinformatie van ondernemingen te verbeteren. 

Grote ondernemingen krijgen met deze verplichting te maken. Je bent groot als je aan twee van de volgende drie criteria voldoet:

  • de omzet is hoger dan €50 miljoen per jaar
  • een balanstotaal van meer dan €25 miljoen
  • meer dan 250 medewerkers (gemiddeld over een jaar)

Spreker Norma Wouters-Snell van amfori lichtte de systematiek toe die deze organisatie ontwikkelde om bedrijven te helpen inzicht te krijgen in de productieketen, hoe hier verantwoordelijkheid voor te nemen en in welke mate de ketenverantwoordelijkheid invloed heeft op mens en milieu. Het was een duo presentatie samen met Ellen de Jong van JOG Group die haar ervaringen met het systeem deelde en uitkomsten toonde.

Maria Blom en Femke Helgers van PWC gaven in het tweede deel van het programma inzicht in hoe je je voorbereidt op, en de praktische implicaties van, de CSRD verplichtingen.

De experts benadrukten allen dat het thema duurzaamheid niet even in een functie gegoten kan worden en dan vanzelf ingebed is in een organisatie. “Het gaat over alles waar het management in een onderneming invloed op heeft. Ketenverantwoordelijkheid loopt door alle bedrijfsprocessen en afdelingen heen. Transparantie creëren rond dit thema en verbeterstappen inzichtelijk maken heeft dus effect op bijvoorbeeld de financiële afdeling,  HR, administratie en natuurlijk ook inkoop.”

Meer informatie

Lees hier meer over CSDR:

Meer informatie
Merel Serdijn

Merel Serdijn

Beleidsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.