PERSBERICHT: Zorgen over zero emissie zones

14 mei 2024

INretail heeft grote zorgen over de invoering van emissievrije zones. De brancheorganisatie heeft daarom samen met Techniek Nederland een position paper opgesteld. Dat document is aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. Woensdag 15 mei vindt in de Tweede Kamer over dit onderwerp een rondetafelgesprek plaats met Tweede Kamerleden.

De belangrijkste punten uit het position paper op een rij:

Zorg voor voldoende (semi-)publieke laadpalen, óók in woonwijken

Voor het verduurzamen van hun wagenpark is een goede laadinfrastructuur voor ondernemers cruciaal. Door netcongestie is het verkrijgen van een verzwaarde elektriciteitsaansluiting op dit moment moeilijk. Ook in woonwijken is voldoende laadcapaciteit nodig, want veel medewerkers nemen de bedrijfswagen ‘s avonds mee naar huis omdat dit logistiek vaak het handigst en meest efficiënt is.

Verleng stimuleringsregelingen en voorkom onnodige drempels

De hoge aanschafkosten maken het voor veel ondernemers kostbaar om over te stappen naar elektrische bestelbussen. Dat is zeker het geval als de bestaande bestelbussen nog niet zijn afgeschreven. Daarom vinden we het essentieel dat landelijke subsidieregelingen worden verlengd en uitgebreid. Alleen op die manier zal het aandeel elektrisch bedrijfsvervoer (nu nog maar 2%) substantieel groeien. Het is ook belangrijk dat subsidieregelingen landelijk en uniform zijn.

Zorg ervoor dat gemeenten zich houden aan gemaakte harmonisatieafspraken

Ondernemers hebben behoefte aan dezelfde regels in alle zero-emissiezones. Uitzonderingen daarop zouden niet mogelijk moeten zijn. Ook eenduidigheid wat betreft verkeersborden is nodig om verwarring te voorkomen.

Kies tijdig voor een go-/no-go-moment

Vooral kleinere ondernemers zouden er met het oog op de hoge investeringen en de praktische problemen voor kunnen kiezen geen klanten meer te bedienen in binnensteden met een zero-emissiezone. Daardoor bestaat het risico dat huizenbezitters en huurders nóg langer moeten wachten op de installatie van een vloer, keuken of badkamer of de levering van meubelen. INretail pleit ervoor dat de overheid één moment kiest om te beoordelen of voldoende ondernemers voorbereid zijn op de overstap naar elektrische bedrijfsbussen en als het nog niet zover is dan moet de overgangstermijn voor elke zero-emissiezone worden verlengd.

Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.