Groeiende ontwikkelingen in MVO binnen de arbeidsmarkt 

15 mei 2024

De dynamiek van de arbeidsmarkt ondergaat voortdurende veranderingen, met uitdagingen zoals krapte op de arbeidsmarkt, stijgende loonkosten en een groeiend verzuim. In deze context is het van cruciaal belang voor ondernemers, om zich te richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), efficiënter werken, het verbeteren van de productiviteit, de tevredenheid en het welzijn van de medewerkers. Dit alles terwijl tegelijkertijd de stijging in de loonkosten moet worden geminimaliseerd. 

Krapte op de arbeidsmarkt en stijgende verzuimcijfers

Hoewel prognoses suggereren dat het aantal nieuwe vacatures dit jaar met 3% zullen afnemen, blijft de detailhandel worstelen met de krapte op de arbeidsmarkt. Dit onderstreept de noodzaak voor retailers om aantrekkelijk te blijven voor zowel huidige als toekomstige medewerkers. De verstoorde balans tussen werk en privé, de groeiende werkdruk en financiële zorgen vormen de belangrijkste oorzaken achter een verontrustende trend van psychische klachten onder werknemers. Deze ontwikkeling resulteert in langdurig verzuim en heeft aanzienlijke gevolgen, met name voor MKB -ondernemers. 

Strategisch personeelsbeleid en nieuwe medewerkersprofielen

De veranderende personeelsbehoefte vereist een heroverweging van werkgeverschap en strategisch personeelsbeleid. Naast creativiteit en ondernemerschap is er een groeiende vraag naar een ander soort medewerker. Er is een groeiende behoefte aan medewerkers die niet alleen gericht zijn op verkoop, maar ook “outside-in” denken en technologische tools effectief kunnen gebruiken om data te benutten in hun werk. Deze “nieuwe” medewerkers moeten zich bewust zijn van marktontwikkelingen, klantgedrag begrijpen en in staat zijn om deze inzichten te vertalen naar hun dagelijkse werkzaamheden. 

Behoud van jong talent in de detailhandel

Een specifieke uitdaging in de detailhandel is het behoud van jong talent. Veel jongeren zien na enkele jaren geen toekomst meer in de branche en verlaten deze. Echter, met goede begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van (extra) opleidingen zijn er talloze doorgroeimogelijkheden binnen de sector waar ze zich vaak niet van bewust zijn.  

Opkomende ontwikkelingen bieden nieuwe perspectieven

Opkomende ontwikkelingen in de werkgelegenheidssfeer bieden nieuwe perspectieven voor zowel werkgevers als werknemers. Enkele opmerkelijke concepten zijn: 

Open Hiring: Dit concept houdt in dat de eerste persoon die zich meldt voor een vacature automatisch de baan krijgt, zonder sollicitatiebrief, cv of gesprek. Deze aanpak elimineert drempels en biedt gelijke kansen voor alle kandidaten. 

Job Carving; Door bestaande functies op te splitsen, kunnen nieuwe banen gecreëerd worden voor mensen met een beperking. Door andere delen van taken te combineren, ontstaan er nieuwe functies, waardoor gespecialiseerde medewerkers zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Deze aanpak, geïnitieerd door werkgevers, bevordert niet alleen efficiëntie en lagere loonkosten, maar draagt ook bij aan een duurzamere bedrijfsvoering en een inclusieve werkomgeving. 

Job Crafting: Dit proces, geleid door werknemers zelf, stelt hen in staat om hun eigen baan, taken en verantwoordelijkheden aan te passen aan hun persoonlijke interesses en vaardigheden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een werknemer extra taken op zich neemt die niet direct binnen de functieomschrijving vallen, maar wel goed passen bij zijn of haar talenten en interesses. Door deze aanpassingen ervaart de werknemer meer voldoening in het werk en voelt zich sterker verbonden met de organisatie. 

In een tijd van dynamische veranderingen op de arbeidsmarkt zijn dit soort innovatieve benaderingen onmisbaar om als ondernemer veerkrachtig en competitief te blijven in de markt. Tegelijkertijd kunnen ze een positieve bijdrage leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt en zowel het verbeteren van de werknemerstevredenheid als de bedrijfsresultaten.  

Susan Krau

Susan Krau

Branchecoördinator Mode & Schoenen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.