Investeer in vestigingsklimaat

Lobby standpunt: Investeer in vestigingsklimaat

25 januari 2021

Retailer werken keihard aan de toekomst en investeren veel tijd en energie in de zaak en het winkelgebied. Ze willen bezoekers op de best mogelijke manier verwelkomen en blij maken.  Dat is een veel grotere maatschappelijke bijdrage aan een leefbare omgeving dan je in getallen kunt vangen.

INretail wil dat de overheid die rol van de retail versterkt met duidelijk lokaal en provinciaal detailhandelsbeleid. Duidelijkheid en regie is nodig zodat je weet waar je aan toe bent. Naast leegstand zijn er ook talloze winkelgebieden met prima perspectieven. Goede nationale regie stimuleert investeringen, waardoor leegstand wordt aangepakt en aan de toekomst wordt gewerkt.

Wij voeren lobby voor:

  • De omvorming van winkelgebieden naar locaties met een gezonde toekomst door minder winkelmeters moet sneller. Daarom is het nodig dat het nieuwe kabinet aan provincies de opdracht geeft om te zorgen dat gemeenten hun winkelareaal naar beneden gaan bijstellen. Gemiddeld genomen is 20% minder winkelmeters voor Nederland een gezondere situatie. Ook aan de randen, in zogenaamde perifere winkelgebieden kan het aantal winkelmeters fors omlaag. Zo gaan kansrijke of geüpgrade plekken in de periferie nog beter functioneren en tegelijk komt ruimte beschikbaar voor andere functies. 
  • Richt een landelijk fonds op waaruit de geschetste transformatie wordt betaald. Tot 2011 was er een Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing en voor de toekomst van onze steden en dorpen is een vergelijkbaar nieuw fonds nodig.
  • Leegstand van winkelpanden moet worden aangepakt. Dat kan met een fiscaal instrument, zoals de OZB, of via taxatieregels. Winkelleegstand is als rotte tanden in een mooi gebit. Vastgoedeigenaren moeten daarom met fiscale maatregelen worden aangespoord leegstand z.s.m. aan te pakken.
  • INretail wil dat nadeelcompensatie wèl gaat werken. Zoals bij opengebroken straten of andere werkzaamheden in de openbare ruimte. De huidige regeling helpt ondernemers niet want gemeenten leggen de rechten van ondernemers niet vast. De mening van INretail: draai de bewijslast bij de nadeelcompensatie om, zodat de overheid moet aantonen dat ondernemers geen omzetschade ondervinden en niet de ondernemer. Dit moet landelijk geregeld worden.
  • Binnensteden worden onbereikbaar door zero emissie en autoluwe zones, strenge venstertijden en minder en duurdere parkeerplekken. De landelijke overheid moet zorgen voor veel meer gelijkheid en daarmee duidelijkheid. Nu denkt ieder alleen aan zichzelf en handelt daarnaar. Er moet ook een plafond komen op de stijging van lokale (parkeer)lasten. Onze stelling: maximaal de inflatie als maximale verhoging. Stimuleer en ondersteun als overheid slimme distributie, duurzame hubs en lokaal kopen.
  • Investeer ook in de toekomst van de Nederlandse binnensteden door in te zetten op een helder ‘smart city’-beleid met een duidelijke regierol voor provincies en waarin stedelijke omgeving, technologie, data en innovatie aan elkaar gekoppeld worden.
Jeroen van Dijken

Jeroen van Dijken

Directeur Belang & Beleid

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.