Lobby standpunt: Maak ondernemen mogelijk

Lobby standpunt: Maak ondernemen mogelijk

25 januari 2021

Ondernemers krijgen te maken met een nieuwe werkelijkheid vol uitdagingen en kansen. Om die kansen te pakken, moeten ondernemers inspelen op de veranderende wensen van consumenten. De overheid moet het stimuleren en mogelijk maken dat ondernemers zich op deze ontwikkelingen kunnen aanpassen.

We voeren lobby voor:

  • Maak het mogelijk voor ondernemers om wendbaar te zijn en zich aan te kunnen passen aan de veranderende wens van de consument. Het mogen mengen van functies zoals retail en horeca zou moeten kunnen zonder onnodige drempels, zoals extra vereisten voor de inrichting van een pand.
  • Ondernemers willen vernieuwen door te digitaliseren en andere technologische ontwikkelingen toe te passen. Maar te vaak zijn overheidssubsidies alleen bedoeld voor de maakindustrie. De retail -de grootste private werkgever van Nederland- wordt overgeslagen. Ook de retail moet gebruik kunnen maken van innovatie subsidies en daarnaast moet de landelijke overheid het innovatieprogramma van de Retailagenda ondersteunen.
  • De retail heeft ook andere financieringsvormen nodig die moet passen bij de vraag en bijvoorbeeld om risicodragend kapitaal vraagt. Een goed begin is de ‘Tante Agaath’-regeling weer activeren, naast andere kredieten die het vermogen van de retail verruimen. Bij de verruiming van het beschikbare krediet moeten ondernemers niet meer hoofdelijk aansprakelijk zijn zodat het risico om in deze tijd te investeren aanvaardbaar blijft.
  • Bij het aanpassen aan een nieuwe realiteit hoort soms (helaas) ook het afslanken van de onderneming. Hierbij moet de overheid niet in de weg staan maar juist helpen om ervoor te zorgen dat niet meer werkgelegenheid dan strikt noodzakelijk verloren gaat.
  • Voorkom onduidelijke wetgeving en verschillen met andere Europese lidstaten zodat de Nederlandse retail wordt beschermd. Zorg ervoor dat de  retailer niet verantwoordelijk kan zijn voor productgaranties die afhankelijkheid van de producent met zich meenemen.
  • Om maatschappelijke schade te voorkomen en een betrouwbare retail te hebben moet de KvK de controle versterken bij inschrijving van ondernemers en bestuurders die eerder failliet zijn verklaard, uitstel van betaling hebben aangevraagd of vallen onder de wettelijke schuldsanering.
  • De maatschappelijke impact van winkeldiefstal is gigantisch en groeit. De jaarlijkse economische schade is bijna  €1,5 miljard. De politiek moet winkelcriminaliteit daarom serieuzer aanpakken èn het moet het makkelijker en toegankelijker worden om aangifte te doen. En natuurlijk moeten daders een passende straf krijgen.
Jeroen van Dijken

Jeroen van Dijken

Directeur Belang & Beleid

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.