Begrotingsposten in 2020

Begrotingsposten in 2024

25 september 2023

De premiepercentages van werknemers- en volksverzekeringen die in 2024 zijn voorlopig bekend gemaakt.

Voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds betaalde alle werkgevers voorheen hetzelfde percentage. Vanaf 2022 betalen kleine werkgevers minder. Vanaf 2022 ligt de loongrens tussen kleine en grote werkgevers op 25 maal het gemiddelde loon per werknemer per jaar. Je bent dus een kleine werkgever als je maximaal 25 maal het gemiddelde loon betaalt. Betaal je meer dan 25 maal het gemiddelde loon? Dan ben je een middelgrote of grote werkgever.

Overzicht sociale premies

Premiepercentage202220232024
AOW (Algemene Ouderdomswet)17,9017,9017,90
ANW (Algemene nabestaandenwet)0,100,100,10
Wlz (wet langdurige zorg)9,659,659,65
Werkgever heffing Zvw (Zorgverzekeringswet) 6,75 6,706,57
Awf – laag2,702,642,64
Awf – hoog7,707,647,64
Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) 5,49/7,05*5,82/7,11*6,18/7,49*
Sociaal fonds0,20**0,20**0,20**
ZW-flex sector 170,610,480,45
WGA sector 170,920,990,90
ZW-flex sector 190,270,370,31
WGA sector 19 0,830,920,91
Pensioenpremie pensioenfonds detailhandel24,75 24,7524,75
*exclusief 0,5% opslag kinderopvang
**De werkgever is in 2023 tot een loonsom van € 3.620.000,- verplicht aan de Stichting een percentage van 0,20% van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming af te dragen. Boven voorgenoemde loonsom betreft het af te dragen percentage van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming aan de Stichting 0,15%. Van de 0,2% respectievelijk 0,15% kan de werkgever een vierde respectievelijk een derde, dus 0,05% van het premieplichtig loon, inhouden bij zijn medewerkers.

Verhoging cao-loon

In de huidige cao is afgesproken de momenten van een cao-loonstijging te koppelen aan de momenten waarop de overheid het minimumloon verhoogt. Dat gebeurt aan de hand van de gemiddelde contractloonontwikkeling. Zo blijven de laagste loonschalen in de pas lopen met de minimumloonontwikkeling en blijft het loongebouw correct. Op dit moment vangen de onderhandelingen voor een cao vanaf 1 januari 2024 aan.

Individueel Ontwikkelbudget

Onderdeel van het cao-akkoord uit 2018 is de introductie van een individueel ontwikkelbudget in het laatste jaar van de looptijd van deze cao. Het is de volgende stap in verdere modernisering van arbeidsvoorwaarden. Het ontwikkelbudget past bij de retailtransitie en bij het beleid van de overheid om als werknemer actief bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid voor werkgevers.

Medewerkers die minimaal 16 uur per week werken en op 31 december minimaal één jaar in dienst zijn, komen voor het budget in aanmerking. Weekendhulpen, vakantiewerkers, uitzendkrachten e.d. niet. Het budget kan worden verrekend met een eventuele transitievergoeding bij uitdiensttreding.

Per 1 oktober 2020 wordt via maandelijkse afdrachten ieder jaar € 150 gespaard dat gebruikt kan worden voor ontwikkeling en betere inzetbaarheid van medewerkers. Er komt een online portaal dat inzicht geeft in de vele opleidingsopties en in een campagne gaat uitleg komen hoe het systeem werkt, welke handelingen nodig zijn en op welke momenten werkgevers met hun medewerkers in gesprek kunnen gaan over de inzet van het ontwikkelbudget. Met oog op de budgettering voor 2020 is de introductie van het individueel ontwikkelbudget een post om in beeld te hebben.

Minder vast, minder flex

Per 1 januari 2020 geldt een ‘lage’ Awf-premie voor vaste contracten en een ’hoge’ Awf-premie voor flexibele contracten. Dat heeft te maken met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, waarvan de overheid verwacht dat het vaste banen minder vast maakt en flexibele banen minder flexibel.

* De werkgever is in 2022 tot een loonsom van € 3.530.000,-*** verplicht aan de Stichting een percentage van 0,20% van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming af te dragen. Boven voorgenoemde loonsom betreft het af te dragen percentage van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming aan de Stichting 0,15%. Van de 0,2% respectievelijk 0,15% kan de werkgever een vierde respectievelijk een derde, dus 0,05% van het premieplichtig loon, inhouden bij zijn medewerkers.

Advies nodig?

Heb je een vraag over de begrotingskosten of heb je vraag over financiering? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.