Cao Retail Non-Food

Cao Retail Non-Food

Er is een akkoord bereikt over het onderhandelaarsresultaat dat in november 2020 werd bekend gemaakt. INretail is tevreden met het resultaat en vindt het belangrijk dat er rust is met deze cao. Dan kan de aandacht samen met de vakbonden gericht worden op het versterken en toekomstbestendig maken van de non-foodretail sector. 

De cao Retail non-food geldt vanaf 1 januari 2021 en loopt tot en met 30 Juni 2022. De cao kent drie moment waarop de lonen in het loongebouw worden verhoogd. Die vallen telkens samen met het moment dat het wettelijke minimumloon stijgt en zijn zo indirect gekoppeld aan de gemiddelde loonstijging in ons land. Dat gebeurt telkens op 1 januari en op 1 juli van het kalenderjaar.

De cao Retail Non-food is per 23 juni 2021 algemeen verbindend verklaard. De cao geldt voor bedrijven in de detailhandel van mode, sport, schoenen, verf & woninginrichting, tuincentra en woonwinkels. Het maakt daarbij niet uit of de verkoop van deze artikelen online of offline gebeurt. Verdere uitleg over welke bedrijven onder de cao vallen is opgenomen in artikel 1 van de cao.

Modules

De cao Retail non-food is opgebouwd uit een algemeen deel en specifieke modules voor bepaalde branches. Daar waar er afspraken zijn gemaakt in de module, gaan deze voor de afspraken in het algemene deel van de cao.

Ontwikkelbudget

Naast de loonstijging bevat de cao Retail non-food een individueel ontwikkelbudget. Hierin storten werkgevers €150 per jaar voor elke werknemer die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Die gaan met name over de grootte van het dienstverband (tenminste 16 uur per week) en de periode in dienst (tenminste een jaar op peildatum). Belangrijke voorwaarde is wel dat dit ontwikkelbudget zo wordt ingericht dat het werkbaar en administratief uitvoerbaar is.  

Download cao-tekst

Via onderstaande link kun je de volledige cao-tekst Retail Non-Food downloaden:

Cao Retail Non-Food

Voor jouw medewerkers staat de cao-tekst op: www.werkindewinkel.nl.

Loontabellen

Bekijk hier de loontabellen (januari 2022)

English?

Find more information here.

Advies nodig?

Heb jij een vraag over (de toepassing van) de cao Retail Non-Food? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Margriet Baan

Margriet Baan

Manager dienstverlening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.