Cao Retail Non-Food

Cao Retail Non-Food

Nieuwe cao per 1 januari 2023

Er is een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe cao Retail Non-food. Er is daarmee een nieuwe cao Retail Non-Food, die loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De vakbonden zijn na een achterban raadpleging akkoord gegaan met het eindbod van INretail. Uit de online informatiesessies van INretail met honderden deelnemers afgelopen december leerden we dat er aan werkgeverszijde begrip is voor het afsprakenpakket dat nu definitief is.

Algemeen verbindend verklaard

De cao is vanaf 15 maart 2023 algemeen verbindend verklaard. Door algemeenverbindendverklaring (avv) van cao-bepalingen, gaan deze in beginsel gelden voor alle werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van de cao.

Download cao-tekst

Via onderstaande link kun je de cao-tekst Retail non-food downloaden:

Cao Retail non-food (t/m 31 december 2023)

Voor je medewerkers staat de cao-tekst op de website van Werk in de Winkel.

Loontabellen

Bekijk hier de loontabellen (juli 2023)

Vragen over de cao?

Op deze pagina zijn de veel gestelde vragen en antwoorden over de nieuwe cao te vinden. Ook kan je hier voorbeeldbrieven vinden om medewerkers te informeren en een rekentool om medewerkers te informeren.

English?

Find more information here.

Advies nodig?

Heb jij een vraag over (de toepassing van) de cao Retail Non-Food? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Margriet Baan

Margriet Baan

Manager dienstverlening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.