Cao Retail Non-Food

Cao Retail Non-Food

Nieuwe cao per 1 juli 

Er is een definitief onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao Retail Non-food. Er is daarmee een nieuwe cao Retail Non-Food, die loopt van 1 juli 2022 tot 31 december 2022. De onderhandelaars vinden het in deze tijd van arbeidsmarktkrapte en hoge inflatie belangrijk dat de branche aantrekkelijk blijft om in te werken door perspectief te geven in salarisgroei. Hier kan je het onderhandelingsresultaat raadplegen.

Gezien alle huidige ontwikkelingen is er bewust gekozen voor een cao met een korte looptijd van 1 juli – 31 december 2022. In het komend half jaar gaan we met de vakbonden ook weer in gesprek voor passende arbeidsvoorwaarden richting de toekomst.

De nieuwe loontabellen per 1 juli 2022 zijn hier te raadplegen.

Op deze pagina zijn de veel gestelde vragen en antwoorden over de nieuwe cao te vinden. Ook kan je hier een voorbeeldbrief vinden om medewerkers te informeren.

Download cao-tekst

Via onderstaande link kun je de volledige cao-tekst Retail non-food downloaden:

Cao Retail non-food

Voor jouw medewerkers staat de cao-tekst op de website van Werk in de Winkel.

Modules

De cao Retail non-food is opgebouwd uit een algemeen deel en specifieke modules voor bepaalde branches. Daar waar er afspraken zijn gemaakt in de module, gaan deze voor de afspraken in het algemene deel van de cao.

Ontwikkelbudget

Naast de loonstijging bevat de cao Retail non-food een individueel ontwikkelbudget. Hierin storten werkgevers €150 per jaar voor elke werknemer die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Die gaan met name over de grootte van het dienstverband (tenminste 16 uur per week) en de periode in dienst (tenminste een jaar op peildatum). Belangrijke voorwaarde is wel dat dit ontwikkelbudget zo wordt ingericht dat het werkbaar en administratief uitvoerbaar is.  

Loontabellen

Bekijk hier de loontabellen (juli 2022)

English?

Find more information here.

Advies nodig?

Heb jij een vraag over (de toepassing van) de cao Retail Non-Food? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Margriet Baan

Margriet Baan

Manager dienstverlening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.