Reactie op aankondiging UPV Textiel in 2023

Reactie op aankondiging UPV Textiel in 2023

20 mei 2021

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) stelt in een brief aan de Tweede Kamer de invoering voor van een uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in 2023.

Lees hier de UPV-aankondiging

Jaren voorbereiding

INretail en Modint zijn jaren met het ministerie in gesprek geweest als voorbereiding op een UPV, een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid. Er is actief meegedacht over de vorm, de aanpak en het invoeringsproces. De UPV wordt door de overheid ingevoerd als onderdeel van het streven naar een circulaire economie in 2050. Er is al een UPV voor onder meer matrassen en plastic verpakkingen. De sectoren met de meeste impact op het milieu komen als eerste aan de beurt.

Marktrealiteit

Momenteel zijn de marktomstandigheden extreem bijzonder. Er zijn ook al andere verduurzamingsinitiatieven waarin ondernemingen investeren. Denk bijvoorbeeld aan het convenant te verduurzaming van de kleding- en textielsector. Om de marktrealiteit te borgen is door de brancheorganisaties uit de sector intensief meegedacht over de UPV. Het ministerie heeft het eindvoorstel opgesteld die naar de Tweede Kamer is gestuurd om te bespreken.   

Circulaire sector en economie

Met de UPV zet de overheid samen met de markt een volgende stap naar verduurzaming. Brancheorganisaties INretail en Modint willen bijdragen aan een circulaire textielsector in 2050 met goede productieomstandigheden voor mens, dier en milieu. Het vraagt om zorgvuldigheid met oog voor de sociale omstandigheden in de keten. En natuurlijk vraagt het ook om zorgvuldigheid qua procesverloop voor alle partijen die een bijdrage moeten leveren.

Herstellen van corona

De ambities van de sector worden momenteel overschaduwd door de effecten van de Corona epidemie. De sector -zowel de detailhandel als leveranciers en producenten- zijn zwaar getroffen. Nog steeds gelden allerlei restricties die de overheid heeft ingesteld en die het normaal functioneren van de business modellen tegenwerken. Het kost tijd om als sector hiervan te kunnen herstellen en het is belangrijk dat daar oog voor is. Noodzakelijke verduurzamingsstappen, kunnen juist ook een onderdeel zijn van dit herstel en daarom zijn timing en financiering van investeringen die met de invoering van de UPV gepaard gaan belangrijke aandachtspunten.   

Oog hebben door draagkracht

Brancheorganisaties INretail en MODINT vragen aan de Staatssecretaris om bij de invoeringsstappen van de UPV oog te blijven houden voor de draagkracht van de sector. Draagvlak is er al. Overigens kan de huidige situatie in de sector ook een aanleiding zijn om business modellen nu structureel anders in te richten.

Advies nodig?

Heb je een vraag over de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Femke den Hartog

Femke den Hartog

Beleidsadviseur MVO, Europa

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.