Vakantiewerkers: waar moet je rekening mee houden?

16 mei 2024

Iedere maand komen er veel vragen binnen bij team Ondernemersservice via de telefoon, chat en op social media. De vraag van de maand is gaat over vakantiewerkers: waar moet je rekening mee houden?

Wanneer is iemand een vakantiewerker?

Met vakantiewerkers wordt bedoeld een scholier/student die tijdens zijn schoolvakanties perioden van maximaal acht weken werkt. Let op, de cao is niet van toepassing op deze groep medewerkers. 

Het is dan goed te weten dat er voor minderjarigen andere regels gelden ten aanzien van de werkzaamheden en werktijden. De wet neemt deze groep in bescherming. Hieronder lichten we dat toe. 

Meerderjarige vakantiewerkers vallen onder de wettelijke regels voor arbeidsomstandigheden en werktijden die voor volwassenen gelden.  

Wat voor soort werk mogen vakantiewerkers doen?

Regels hierover staan vastgelegd in de Arbowet, zodat werknemers binnen veilige en gezonde omstandigheden kunnen werken. Voor minderjarigen gelden aanvullende regels. In de kennisbank staat een toelichting op het werk wat gedaan mag worden. 

Dien je een arbeidsovereenkomst af te sluiten met vakantiewerkers?

Een vakantiewerker is gewoon een werknemer en er gelden in principe dezelfde voorwaarden als voor de andere medewerkers. Het verschil is dat voor vakantiewerkers de cao niet van toepassing is.  

Een arbeidsovereenkomst voor vakantiewerk kun je vinden op onze adviestool

Let op, voor vakantiewerkers mag er geen proeftijd worden afgesproken. Het is namelijk een arbeidsovereenkomst die korter duurt dan 6 maanden.  

Jongeren onder de 16 jaar moeten toestemming hebben van hun ouders/verzorgers voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst. Het is dan ook verstandig om de ouder/voogd het arbeidscontract mee te laten ondertekenen om onduidelijkheid te voorkomen.  

Wat zijn de werktijden van vakantiewerkers?

De werktijden van werknemers zijn geregeld in de Arbeidstijdenwet. Deze wet beschermt werknemers tegen te lange werkdagen of werkdagen op te late uren. Voor minderjarigen gelden hier aanvullende regels. Dit ziet er dan als volgt uit: 

13-14 jaar15 jaar16-17 jaar
Maximale werkuren per week35 uur40 uur45 uur (maximaal 160 uur per maand)
Maximale werkuren per dag7 uur8 uur9 uur
Maximaal aantal dagen werken achter elkaar5 dagen5 dagenMinimaal 1,5 vrije dag per week
Werken tussen deze tijden7.00 uur – 19.00 uur7.00 uur – 21.00 uur7.00 uur – 23.00 uur
Recht op pauzeNa 4,5 uur werken (minimaal 30 minuten) Na 4,5 uur werken (minimaal 30 minuten) Na 4,5 uur werken (minimaal 30 minuten) 
Verplicht rustenMinimaal 14 uur na iedere werkdag 12 uur na 2 werkdagen 12 uur na 2 werkdagen 

Let hier wel op dat het gaat om vakantieweken en dat bovenstaand schema niet van toepassing is op schoolweken. In de kennisbank vind je daarbij nog een nadere toelichting. 

Wat is het loon van een vakantiewerker?

Vakantiewerkers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op het minimumjeugdloon. Vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Naast dit uurloon heeft een vakantiewerker ook nog recht op de vakantietoeslag. Dit is 8% van het brutominimumloon. De uurlonen zijn terug te vinden in de loontabellen op de website. 

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Daniëlle van Voorst

Daniëlle van Voorst

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.