Veiligheid in jouw winkel

9 oktober 2023

Maandag 9 tot en met vrijdag 13 oktober 2023 is het de Week van de Veiligheid. Dit jaar staat het thema agressie en geweld centraal.

Agressie en geweld zijn, naast andere zaken, onderdeel van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) in de RI&E. Door middel van de RI&E beschik jij als werkgever over een actueel overzicht van de mogelijke risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Onderdeel van de RI&E vormt het plan van aanpak met verbetermaatregelen gericht op het voorkomen of beperken van die risico’s.

Agressie en geweld tussen werknemers onderling en tussen werknemers en leidinggevende komen aan bod in de arbocatalogi onder ‘ongewenste omgangsvormen’. Deze helpen je bij het verkrijgen van inzicht in wat, waar en wanneer het risico op agressie en geweld zich kan voordoen, welke functiegroepen erbij betrokken kunnen zijn en wat mogelijk achterliggende oorzaken zijn. Dat betekent dat bij de RI&E de volgende zaken in kaart worden gebracht:

 • de mate waarin er contact is met externen;
 • situaties waarin agressie en geweld (kunnen) voorkomen;
 • situaties waarin agressie en geweld zijn voorgekomen (incidentregistratie);
 • functies en taken waarin agressie en geweld (kunnen) voorkomen;
 • welke vormen van agressie mogelijk zijn;
 • mogelijke oorzaken van het risico op agressie en geweld;
 • de inschatting van de ernst van het risico;
 • of, en zo ja welke, maatregelen genomen moeten worden om het risico op agressie en geweld zoveel mogelijk te verkleinen;
 • of een nadere (verdiepende) RI&E op het gebied van agressie en geweld nodig is.

Geweld en agressie bij winkelcriminaliteit

Veiligheid is van groot belang in de winkel. Geweld en agressie komen ook voor bij winkelcriminaliteit. Wees voorbereid. Klik op de links hieronder voor uitgebreide info:

 1. Hoe voorkom je winkeldiefstal?
 2. Hoe handel je na winkeldiefstal?
 3. Winkelfraude
 4. Ramkraken, vandalisme en inbraak
 5. Agressie op de werkvloer

Wil je een RI&E aanvragen, meer informatie ontvangen of een afspraak maken? Neem dan contact op met één van onze RI&E-adviseurs.

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.