PERSBERICHT

PERSBERICHT: INretail: 5% huurstijging is het maximum

26 oktober 2022

Om de extreem stijgende huren van winkelpanden te stoppen, roept INretail huurders massaal op niet meer dan vijf procent huurverhoging met de pandeigenaren af te spreken.

“De huurindexatie moet minstens twaalf maanden worden afgetopt op dat maximum. Dat past bij de marktsituatie van dit moment en de visie dat huurders en verhuurders beiden een groot belang hebben bij een gezonde winkelstructuur.” Die staat zwaar onder druk, omdat huurders van een winkel massaal de dupe worden van automatische indexaties, die in de huurcontracten staan. Bij ‘normale’ inflatiecijfers van enkele procenten was dat geen probleem, maar de huidige extreme inflatie zorgt voor buitensporige huurprijsaanpassingen. Verhogingen tot bijna 15% staan niet in verhouding tot stijgende kosten bij verhuurders en zijn onredelijk.  

Leeg pand moeilijk verhuurbaar

INretail rekent erop dat verhuurders het gezamenlijk belang inzien. “Voor leegstaande winkels vind je in de huidige markt niet snel nieuwe huurders. Huurbazen die de hoogst mogelijke huurstijging doorvoeren, kijken niet vooruit. We rekenen op realiteitsbesef en daardoor constructieve gesprekken tussen huurders en verhuurders. De overheid ziet de scheve verhoudingen wel en vindt ook dat er iets moet gebeuren, maar laat het tot nu toe over aan de marktpartijen.”

INretail heeft een modelbrief opgesteld voor huurders die helpt om de dialoog op gang te brengen. Ook heeft zij het huurplafond van maximaal 5% bij vastgoedvertegenwoordigers, Vastgoed Belang en IVBN onder de aandacht gebracht.

Doorberekenen

Ondernemers kunnen lang niet alle kostenstijgingen doorberekenen aan klanten. Het zou hen letterlijk uit de markt prijzen. Behalve de huren stijgen ook de loonkosten en energietarieven explosief. Daarnaast lopen inkoopkosten verder op. Alles bij elkaar opgeteld wordt steeds meer marge ingeleverd. Bovendien moeten in coronatijd opgebouwde belastingschulden terugbetaald worden en dat drukt extra op de liquiditeit.

Dubbel frustrerend bij de extreme huurstijgingen is de factor van de stijgende energiekosten. De huurder van een winkelpand wordt er namelijk twee keer mee gepakt: direct via de energienota en indirect nog een keer, omdat de factor energiekosten zwaar meeweegt bij de prijsindexatie berekeningen.

Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.