huren

Vijf meest gestelde vragen over huur van winkelruimte

23 mei 2024

We krijgen regelmatig vragen binnen van ondernemers over de huur van hun winkelpand. We hebben de vijf meest gestelde vragen van de afgelopen tijd voor je op een rijtje gezet.

Tussentijds opzeggen

 1. Kan ik de huurovereenkomst tussentijds opzeggen? 

  Zonder instemming van de verhuurder kun je de huurovereenkomst niet zomaar tussentijds beëindigen. De looptijd van de lopende huurperiode moet je dus in beginsel uitzingen. 

  Winkelpand verkocht

  1. De verhuurder heeft mijn winkelpand verkocht, wat betekent dat voor mij? 

  Koop breekt geen huur. De opvolgend eigenaar dient de huurrechten van de huurder te respecteren alsof er niets is veranderd. Wel kan het zijn dat de nieuwe verhuurder andere plannen heeft met het gehuurde en dat de nieuwe verhuurder de huur wil gaan opzeggen tegen het einde van de looptijd om het gehuurde te kunnen herontwikkelen. 

  Huurprijs verhogen

  1. Mag de verhuurder de huurprijs verhogen? 

  In veruit de meeste huurovereenkomsten is opgenomen dat de huurprijs met de inflatie meestijgt, de zogenaamde huurindexering. Dat is toegestaan. De verhuurder kan niet zomaar een andere huurprijs opleggen. Daarvoor is een afspraak nodig tussen huurder en verhuurder en als alternatief kan de verhuurder (maar ook de huurder) de kantonrechter vragen om een huurprijsaanpassing als de huurprijs niet meer overeenkomt met de huurprijs van vergelijkbare panden ter plaatse.  Zowel huurder als verhuurder kunnen zo uitkomen op een marktconforme huurprijs. De gang naar de kantonrechter vereist een goede voorbereiding en een deskundige advies over de huurprijs. 

  Meer informatie over het verhogen van de huurprijs en indexering vind je hier. 

  Hoge huurindexering

  1. Kan ik de hoge huurindexering van januari/februari 2023 aanvechten? 

  De rechtspraak is daarover nog niet eenduidig. CBS heeft in juni 2023 de rekenmethode voor de consumentenprijsindex (CPI) aangepast. Er wordt vanaf juni 2023 gerekend met het gemiddelde van alle energiecontracten in plaats van het gemiddelde van nieuw afgesloten energiecontracten. De huurprijs zal na een bepaalde periode ongeacht de gebruikte rekenmethode weer op hetzelfde niveau uitkomen. Verschil is alleen dat een huurder in de tussentijd als gevolg van de oude methode tijdelijk een hogere huur betaald, een huur die tijdelijk hoger is dan dat de huurprijs zou zijn geweest als steeds de nieuwe methode was gebruikt. Dit verschil wordt door verschillende kantonrechters toegewezen. De vraag is of de kosten tegen de baten opwegen, dat zal mede afhankelijk zijn van de mate waarin de verhuurder meewerkt of tegenstribbelt. 

  Lekkage en schade

  1. Ik heb last van lekkage en schade in mijn winkel; wat kan ik van verhuurder vragen? 

  Een lekkage kan vele oorzaken hebben. Lekke dakbedekking, verstopte goot/hemelwaterafvoer, kapotte afvoerleiding, kapotte waterleiding…… in de huurovereenkomst is doorgaans beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Als de lekkage het gevolg is van een gebrek aan het gehuurde  dan dient verhuurder dat gebrek in beginsel te herstellen. Vaak is in de huurovereenkomst opgenomen dat een huurder geen aanspraak kan maken op gevolgschade. Gevolgschade, denk aan een vloer die door het vocht is beschadigd of voorraad die door waterschade onverkoopbaar is geworden, zou je dan bij je eigen inboedelverzekeraar moeten verhalen (als daarvoor dekking wordt verleend). 

  Zit jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op met de afdeling ondernemersservice van INretail. 

  Edwin Hunneman

  Edwin Hunneman

  Jurist

  Ik wil graag lid worden

  Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.