Retail post corona: Schulden, toekomst winkelstraat & digitalisering

Retail post corona: Schulden, toekomst winkelstraat & digitalisering

24 juni 2021

De coronamaatregelen om het virus onder controle te krijgen, hebben een enorme impact op winkels gehad en zullen nog lang nawerken. Nu anderhalf jaar verder komt de samenleving langzaam weer op gang. Hoog tijd om de balans op te maken: waar staan we als non-food retailsector?

Hoe kijken we naar de toekomst en welke bijdrage levert de retail aan de maatschappij. En andersom, wat mag de retail verwachten van de maatschappij. Dit zijn cruciale vragen die INretail wil beantwoorden met experts om te komen tot de ‘publieke waarde’ van de retail. Een waarde die groter is dan het aantal winkelpanden, werknemers en euro’s omzet. Althans, dat is de vraag.

Naast het vraagstuk hoe we op een rechtvaardige manier met de opgebouwde schulden om moeten gaan, is het ook van belang om met elkaar te kijken naar de toekomst van de retail. Hoe ziet de fysieke winkelstraat er over 20 jaar uit en wat zijn de gevolgen van verregaande digitalisering in de maatschappij en retail?  Deze en meer vragen over de ‘publieke waarde’ van winkelen bespreken we in drie podcast-afleveringen van De Nieuwe Wereld.

Aflevering 1: Schulden

Hoe repareren we onhoudbare schuldposities?
Het einde van de pandemie is in zicht en de totale economische schade wordt zichtbaarder. Een belangrijke vraag die op dit moment bij veel bedrijven speelt is hoe de opgelopen schulden op een rechtvaardige manier verdeeld kunnen worden.

In de eerste aflevering gaan Harald Benink (hoogleraar Banking and Finance Tilburg University), Marieke Blom (hoofdeconoom ING Bank) en Anke Griffioen (retailer, Caland/ Schoen) met elkaar in gesprek over de schuldpositie. Hoe kan de schade worden verdeeld? Wat is gerechtvaardigd? Moet de belastingbetaler bijdragen aan de schade voor het bedrijfsleven? En moet er onderscheid worden gemaakt tussen lokaal en internationaal bedrijfsleven?

Aflevering 2: Winkelstraat

Hoe ziet de toekomst van de winkelstraat eruit?
Ontwikkelingen die al gaande waren in de winkelstraten zijn versneld. De consument verandert en de retail digitaliseert sneller. Maar ook de leegstand neemt sneller toe en transformatie van winkelpanden is onontkoombaar. Om deze problemen aan te pakken moeten alle partijen (vastgoed, ondernemers en gemeenten) naar elkaar toe bewegen om tot oplossingen te komen. Het maatschappelijk belang van winkelstraten is groot; ze zorgen voor leefbaarheid, werkgelegenheid, sociale ontmoetingen, culturele uitwisseling en samenzijn.

Volgens planoloog en hoogleraar Zef Hemel zijn we in binnensteden de belangrijke publieke functies steeds meer uit het oog verloren. De publieke functies van een stad zijn ondergesneeuwd onder economische functies met winkels voorop. Een belangrijke vraag is of de winkels in veel binnensteden nog wel voldoende aantrekkingskracht hebben om consumenten te binden. Wat als we het tij willen keren, wie moet daar dan lokaal het voortouw in nemen? En hebben we nog wel voldoende regie op de gewenste ontwikkeling van de stad of is de economische functie allesbepalend geworden?

In de tweede aflevering gaan Zef Hemel (planoloog/stedenbouwkundige UvA), Rob van Gijzel (oud-burgemeester van Eindhoven) en Anke Griffioen (Caland/Schoen) met elkaar in gesprek over de toekomst van de winkelstraat.

Aflevering 3: Digitalisering

Digitalisering van winkel en winkelstraten
Corona heeft meer wind in de zeilen van big tech online bedrijven en platformen geblazen. Ondernemers bewegen mee met de opkomst van online winkelen. Maar worden de volledige consequenties van de snelgroeiende platformeconomie goed begrepen?

In de derde en laatste aflevering staan we stil bij hoe digitalisering de winkels en de winkelstraten raakt. Hoe moeten winkelgebieden op deze ontwikkeling reageren en waar liggen de kansen? We zien dat er lokaal steeds meer wordt gezocht naar oplossingen, zoals lokale platformen. Zou dit een antwoord kunnen zijn en verdient het verdere uitwerking?

In deze aflevering gaan Corine Noordhoff (hoogleraar retail marketing RU Groningen en manager analytics & insights bij AS Watson/Kruidvat), Marlene ten Ham (directeur Thuiswinkel.org) en Jan Baan (COO Omoda) het gesprek met elkaar aan.

Vragen?

Heb je een vraag over de publieke waarde van winkelen of wil je sparren? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Marcel Evers

Marcel Evers

Adviseur Business Development

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.