Geen vraag te gek
088 973 06 00

???????5 trends uit het rapport 'Het Nieuwe Winkelen'

De Nederlandse retail verandert in razend tempo. In de komende tien jaar gaat er meer veranderen in de retail dan het de afgelopen twintig, dertig jaar heeft gedaan. INretail brengt periodiek met partners nieuwe onderzoeksrapporten uit die gaan over de veranderingen en de toekomst van retail.

Lees het rapport

1. Het Nieuwe Winkelen: de consument wil overal en altijd kunnen kopen

Consumenten willen hun producten op elk moment van de dag via elk kanaal kunnen kopen, dus speel hier slim op in. Daarnaast zijn ze door social media, fora en reviewsites beter geïnformeerd dan voorheen en start bijna iedere shopping trip online. Maak daarom gebruik van zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ vormen van media. Ook verandering van openingstijden kan uitkomst bieden. Dit betekent dat je open moet zijn wanneer het de consument uitkomt. Niet 24 uur per dag, maar op de tijden die aansluiten bij de behoeften van jouw doelgroep.

Het Nieuwe Midden
Het midden van de markt is veranderd. En daarmee ook het concurrentieveld voor veel retailers. De traditionele onderkant van de markt is onder invloed van price/value retailers langzaam opgeschoven naar het midden. De prijs is daarbinnen belangrijker geworden. Retailers kunnen niet de hele markt bedienen en moeten kiezen om een price/value retailer te zijn of ze moeten kiezen voor een positie aan de top. Enkel voor grote spelers is het mogelijk om zowel de bovenkant als de onderkant van de markt te bedienen. Dit zorgt voor een nieuwe definitie van ‘het midden’


2. De Nieuwe Consument: Persoonlijke aandacht wordt steeds belangrijker

De retail heeft en krijgt te maken met een andere bevolkingsopbouw. Consumenten worden niet alleen ouder, maar de nieuwe ouderen zijn actiever, jonger van geest en gezonder dan de ouderen van vroeger. De gezinssamenstelling komt anders te liggen. We krijgen meer kleine huishoudens. Dit heeft effect op hoe we leven en dus ook op retail. Hierdoor ontstaan nieuwe diensten en services en winkels krijgen vermengingen van producten en diensten. Persoonlijke aandacht wordt steeds belangrijker en de invloed op het product van de klant wordt groter.

Individualisering
Iedere consument is een individu met specifieke wensen en behoeften. Voor een consument is het belangrijk dat jij hem ook zo behandelt. Consumenten zoeken maatwerk en zijn steeds minder gevoelig voor ‘massacommunicatie’. Ze willen voelen dat het assortiment voor hen is gecreëerd. Dit kan met persoonlijke benadering en diensten en services die op hun specifieke behoeften zijn afgestemd.

Consumenten willen voelen dat het assortiment voor hen is gecreëerd.

Digitale Super Consument
Het internet heeft de consument veranderd in een expert die dagelijks op de hoogte blijft van het laatste nieuws via online en offline bronnen. Zowel websites als social media spelen hierbij een rol. Vooral voor jongeren is het gebruik van social media belangrijk: hier bespreken zij laatst aangeschafte producten en geven een waardering voor het product. Consumenten gaan zich ook steeds meer oriënteren: websites als Marktplaats, Google en Vergelijken.nl worden afgestruind voordat zij een winkel in duiken.

Einde van de piramide
De bevolkingspiramide die we allemaal van vroeger kennen is nu officieel verleden tijd. De vorm van de bevolkingsgrafiek wordt steeds vlakker. In het verleden zat het zwaartepunt van de bevolking altijd aan de onderkant van de grafiek. Dit komt door de veranderende samenstelling van de huishoudens en van de bevolking. Dit heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de detailhandel.


3. De Nieuwe Winkelstraat: We moeten het samen regelen

Winkelcentra en -straten moeten een sterk DNA gaan ontwikkelen en het verschil gaan maken. Zich onderscheiden van de concurrentie. Hiervoor zijn een gezamenlijke visie en een collectieve financiering van marketing van groot belang. Nieuwe winkelmeters ontwikkelen is niet wenselijk. Meer dan ooit moet er synergie worden gezocht en zal samenwerking tussen partijen duurzaam blijken. Het denkpatroon over rollen in de keten en verantwoordelijkheden nemen moet om. We moeten het samen regelen.

Cross Channel Commerce
Gemak staat steeds meer centraal in het winkelproces en cross channel winkelen past hier perfect in. Jouw consument winkelt via het internet omdat het snel is en doeltreffend. Consumenten voelen en ervaren graag een product voordat zij het aanschaffen. De werkelijke aankoop (de conversie) vind op een ander moment plaats.

Glocalisering
Verschillende bedrijven zijn steeds actiever in steeds meer landen. De combinatie van globaal en lokaal en de hierbij horende mogelijkheden is voor veel retailers een reden om producten wereldwijd te kopen en te produceren. Daarbij kan de retailer zich ook bewust zijn van lokale verschillen en behoeften. Dit is voor consumenten niet meer dan normaal. Voor de retailer betekent dit dat hij een globale strategie moet vormen met ruimte voor lokale aanpassingen.

Nieuwe Markten
Meer dan vier miljard consumenten in opkomende markten zoals China en India zien hun inkomen de komende twintig jaar verdrievoudigen. Deze nieuwe middenklasse biedt enorme winst- en groeimogelijkheden voor internationale retailers. De focus zal de komende jaren op uitbreiding naar deze groeimarkten liggen. Ook onder invloed van stagnerende economieën in Europa. Deze trend staat op zichzelf en heeft grote invloed op retail in het algemeen.


4. De Nieuwe Beleving: Emotie doet kopen!

Winkels moeten onderscheidend zijn. Dat is altijd zo geweest. Nu is het meer dan ooit zaak dat retailers hun winkel als merk gaan bewaken en laden naar de consument. Een duidelijke winkel met een strakke focus op doelgroepen is een must. Waarin ben je goed? Wat maakt je uniek? Waarom komen consumenten bij jou? Waarom zouden ze  jou aanbevelen aan hun vrienden? Het enige antwoord hierop is het creëren van beleving.

Beleving zorgt voor emotie en emotie doet kopen!

Prioritijd
Iedereen zal het herkennen: weinig tijd. Prioriteiten zijn nodig om alles uit te kunnen voeren. De consument is een multitasker: winkelen is niet de topprioriteit en de consument doet er nog veel dingen naast. Het werkt niet meer om van 9 tot 6 open te zijn, jouw klant is dan aan het werk. Het draait voor de consument steeds meer om gemak. Dit betekent dat winkelen zo efficiënt mogelijk gebeurt.

Consuminderen
Consumenten gaan steeds bewuster om met hun geld. Zij beseffen dat zij een hele tijd boven hun eigen stand hebben geleefd. In de woonbranche is dit probleem groot. Men kiest dan bewust langer te doen met het huidige meubilair in plaats van nieuwe te kopen. Bij elektronica en fashion geldt dit veel minder omdat de investering kleiner is maar vooral omdat hier meer vernieuwing en innovatie plaatsvindt. De consument is en blijft bewust, ook als het crisisgevoel wegebt. 


5. De Nieuwe Ondernemer: Ken je klant door en door!

Alle veranderingen vragen om een nieuw soort ondernemerschap. Van afwachtend naar ondernemen en experimenteren. Van visser naar jager. De eigenaar van de winkel moet weer het boegbeeld van de zaak worden. Alleen hij kan zijn team naar grote hoogte coachen. Vanuit een passie en bezieling voor de klant, de producten en de omgeving. Met gastvrijheid en service als randvoorwaarden. Het door en door kennen van je klant en deze weten te boeien en te binden. Dáár draait het om.

Transparantie
Consumenten zijn zich steeds bewuster over wat ze kopen en wat ze consumeren. Kwaliteit van het leven voor de volgende generaties, natuur- en milieu bewust leven, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker. Van retailers wordt verwacht dat zij daar bewust mee omgaan. Zij moeten eerlijk en open zijn en consumenten informeren over hun doen en laten: transparantie. Transparant zijn gaat niet alleen over verantwoord ondernemen. Onder invloed van internet zijn consumenten steeds beter geïnformeerd over producten en winkels. Ze weten steeds beter wat ze van een merk of winkel kunnen verwachten. En ze worden kritischer.

Delen