Toegankelijk

Is jouw organisatie al toegankelijk voor mensen met een beperking?

Laatst gewijzigd op 15-12-2023

Er zijn ruim 2,5 miljoen mensen met een beperking in Nederland. Door vergrijzing neemt dit aantal alleen maar toe. Als jouw winkel hier niet op ingericht is, sluit je dus een hoop potentiële klanten uit. Alleen al het gangpad iets verbreden of de toegangsdrempel te verhogen maakt dat iemand in een rolstoel makkelijker kan winkelen. Zo’n kleine aanpassing kost je niets en maakt mensen met een beperking minder beperkt.

Toegankelijkheid is verweven in alle lagen van een organisatie. Hoe zorg je ervoor dat toegankelijkheid in je organisatie landt? Er zijn vijf organisatiefactoren die invloed hebben op de toegankelijkheid van diensten:

  • Bewustwording; Welke kansen laat je liggen?
  • Bereikbaarheid; Kun je de plaats of informatie goed vinden?
  • Betreedbaarheid; Kun je gemakkelijk binnenkomen?
  • Bruikbaarheid; Is je dienst/product gebruikersvriendelijk?
  • Bejegening; Wordt iedereen gastvrij ontvangen?

Ook digitaal is er nog veel winst te behalen. Miljoenen Nederlanders kunnen namelijk niet vanzelfsprekend gebruik maken van websites of webshops. Bijvoorbeeld omdat ze slechtziend zijn of omdat ze geen muis kunnen bedienen.

MKB Toegankelijk heeft een zelfscan ontwikkeld waarmee je eenvoudig zelf kunt testen hoe je website scoort op digitale toegankelijkheid. Je krijgt direct praktische tips om je site te verbeteren. ismijnsitetoegankelijk.nl – Hoe toegankelijk is jouw webwinkel? Doe de zelfscan!

Over MKB Toegankelijk

Iedereen moet mee kunnen doen, dát is de gezamenlijke ambitie. Er moet nog veel gebeuren om alle winkels en horecagelegenheden toegankelijk te maken voor klanten en gasten met een beperking. Daarom zijn zij dit programma gestart om brancheorganisaties en ondernemers werk te laten maken van toegankelijkheid.

VN-verdrag en Wet gelijke behandeling

Hun ambitie wordt ondersteund door de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. In het VN-verdrag staat de autonomie van mensen met een beperking centraal. Dat betekent dat zij zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving moeten kunnen deelnemen

Nieuwe wetgeving

Bovendien komt er nieuwe wetgeving aan: de European Accesibility Act. Dat houdt in dat ondernemers vanaf 2023 te maken krijgen met nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen. Zij hebben daarna nog tot juni 2025 de tijd om hun sites en webwinkels aan te passen, vanaf dat moment kan worden gehandhaafd.

Wil je weten hoe je jouw organisatie zowel fysiek als digitaal toegankelijker kunt maken? Lees meer op https://www.mkbtoegankelijk.nl/

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.