Wetswijziging wettelijk minimumloon per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet Minimumloon. Het WML-niveau zal gebaseerd worden op een werkweek van 36 uur. Dit betekent dat de minimum uurlonen van langere werkweken worden opgehoogd naar hetzelfde uurloon als bij de 36-urige werkweek. De aanpassing van het uurloon zal geen invloed hebben op de lengte van de werkweek, deze zal dan ook volgens cao blijven bestaan.

Voor onze branches betekent de invoering van een minimumuurloon een verhoging van 5,6% voor mode, schoenen, sport en Tuin en 2,7% voor Wonen. Ter illustratie:

36 uur per week37 uur per week38 uur per week
WML per uur 1 januari 202312,4012,0711,75
Na wetswijziging 1 januari 202412,4012,07 12,4011,75 12,40
Let op: bedragen ter illustratie, deze zullen tussentijds worden geïndexeerd.

Ondanks de richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie wordt er geen wettelijk minimumloon op EU-niveau geïntroduceerd, het vaststellen van het minimumloon blijft een nationale bevoegdheid. Wel zijn er 4 elementen vastgesteld die de lidstaten moeten gebruiken bij het bepalen van de hoogte van het minimumloon. Deze elementen zijn: koopkracht, het loonniveau en de -verdeling, loongroei en arbeidsproductiviteit.

Vanwege de aanpassing per 1 januari, heeft INretail het voortouw genomen om samen met andere branches te pleiten voor het verlagen van de werkgeverslasten. De Eerste Kamer heeft door onze inzet de minister van SZW de opdracht gegeven te onderzoeken hoe zij dit kan doen.

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.