Wetswijziging wettelijk minimumloon per 1 januari 2024

De nieuwe wettelijke minimumlonen per 1 januari zijn bekend gemaakt. Per 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumloon met 3,75% geïndexeerd. Hiermee komt het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 uit op:

Leeftijd:Per uur:
21 jaar en ouder€ 13,27
20 jaar€ 10,62
19 jaar€ 7,96
18 jaar€ 6,64
17 jaar€ 5,24
16 jaar€ 4,58
15 jaar€ 3,98
Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024).

Per 1 januari 2024 publiceert de Rijksoverheid alleen nog maar een wettelijk minimumloon per uur. De Wet minimumloon wijzigt per die datum namelijk en vanaf dat moment kent Nederland een wettelijk minimum uurloon, waar dit voorheen een wettelijk minimum maandloon was waar de uurlonen van afgeleid waren.

Het wettelijk minimum uurloon per 1 januari 2024 is afgeleid van een werkweek van 36 uur. Voor de branches onder de cao Retail Non-Food betekent de invoering van een minimumuurloon een extra verhoging van 5,6% voor mode, schoenen, sport, juweliers, parfumerieën, tabaks- en gemakswinkels en Tuincentra en 2,7% voor de woonbranche. De aanpassing naar een wettelijk uurloon heeft geen invloed op de werkweek, deze zal dan ook volgens cao blijven bestaan als 38 of 37 uur per week.

Ter illustratie:

36 uur per week37 uur per week38 uur per week
WML per uur 1 juli 202312,7912,4412,12
Na wetswijziging 1 januari 2024 + indexatie van 3,75%13,2712,44 13,2712,12 13,27

Ondanks de richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie wordt er geen wettelijk minimumloon op EU-niveau geïntroduceerd, het vaststellen van het minimumloon blijft een nationale bevoegdheid. Wel zijn er 4 elementen vastgesteld die de lidstaten moeten gebruiken bij het bepalen van de hoogte van het minimumloon. Deze elementen zijn: koopkracht, het loonniveau en de -verdeling, loongroei en arbeidsproductiviteit.

Vanwege de aanpassing per 1 januari, heeft INretail het voortouw genomen om samen met andere branches te pleiten voor het verlagen van de werkgeverslasten. De Eerste Kamer heeft door onze inzet de minister van SZW de opdracht gegeven te onderzoeken hoe zij dit kan doen.

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.