Ouderschapsverlof

FAQ’s Betaald Ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 hebben medewerkers recht op betaald ouderschapsverlof. Voor ondernemers in de Retail hebben we veel gestelde vragen over het betaald ouderschapsverlof op een rij gezet.

Hoe wordt de uitkering uitbetaald?

Er zijn twee opties. Je kunt het UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer laten betalen of je kan zelf de uitkering ontvangen, waarbij je het aan de werknemer betaalt.

Er zijn dus twee uitbetalingsmogelijkheden:

  • Als je het UWV rechtstreeks aan de werknemer laat betalen, krijgt de werknemer de uitkering niet maandelijks maar achteraf op de betaalmomenten. In deze uitkering zit ook een berekening van het vakantiegeld opgenomen.
  • Als je de uitkering door UWV zelf ontvangt, kan je de werknemer de 70% vooruitbetalen en de uitkering achteraf van UWV krijgen op de betaalmomenten. Hierover dien je achteraf nog vakantiegeld te berekenen.

Is het mogelijk om betaald ouderschapsverlof op te nemen voor kinderen die geboren zijn vóór 2 augustus 2022?

Ja, als het kind de leeftijd van één jaar nog niet heeft bereikt, kan een ouder gebruik maken van het betaald ouderschapsverlof. Als het kind één wordt voordat de negen weken betaald ouderschapsverlof zijn gebruikt, heeft de ouder nog maar het aantal weken betaald ouderschapsverlof tot het kind één wordt.

Voorbeeld: als het kind op 30 augustus 1 jaar wordt, kan de ouder maar 4 weken betaald verlof opnemen.

Hoe vraagt ​​de werknemer het betaald ouderschapsverlof aan?

De werknemer vraagt dit aan bij jou als werkgever. De Nederlandse wet beschrijft geen strikte procedure voor het aanvragen van betaald ouderschapsverlof. De werknemer moet het verzoek minimaal twee maanden voor de ingangsdatum doen. Het verzoek wordt bij voorkeur schriftelijk gedaan.

Wanneer moet je als werkgever het verzoek doen bij het UWV? En welke gegevens zijn hiervoor nodig?

De werkgever kan de uitkering bij UWV aanvragen nadat de werknemer minimaal eenmaal een standaard werkweek aan uren betaald verlof heeft opgenomen, het geboorteverlof. Het verzoek wordt uiterlijk 15 maanden na de datum van geboorte of adoptie gedaan.

De volgende data zijn verplicht bij de aanvraag:

  • Geboortedatum van het kind. Als de ouder meer kinderen heeft gekregen, moet hij de datum van het jongste opgeven.
  • Ingangsdatum van het betaald ouderschapsverlof.
  • Aantal weken dat de ouder betaald geboorteverlof heeft opgenomen.
  • De bevestiging dat de werknemer de eerste week van het betaald ouderschapsverlof al heeft opgenomen. Dit kan via het aanvraagformulier.

Mag de werknemer de 9 weken aaneengesloten opnemen?

Ja, dat is mogelijk. De werknemer mag het betaald verlof flexibel opnemen, zodat hij de 9 weken aaneengesloten kan opnemen of het verlof kan spreiden over het eerste levensjaar van het kind.

Wat gebeurt er als het betaald ouderschapsverlof niet volledig wordt opgenomen voordat het kind één jaar wordt?

Verlof dat in het eerste jaar niet is opgenomen, wordt opgeteld bij de resterende 17 weken ouderschapsverlof en kan later – onbetaald – worden opgenomen tot het achtste jaar van het kind.

Bouwt een medewerker vakantiedagen op over de uren dat betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen?

In tegenstelling tot de regels met betrekking tot onbetaald verlof, bouwt een werknemer bij het betaald ouderschapsverlof wel volledig vakantiedagen op.

Bouwt een medewerker pensioen op over de uren dat betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen?

Het inkomen tijdens betaald ouderschapsverlof is geen loon maar een uitkering. De werknemer bouwt hierover geen pensioen op.

Advies nodig?

Heb je meer vragen over betaald ouderschapsverlof? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Tim Brussel

Tim Brussel

Brancheadviseur wonen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.