Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte

Vervelend: een medewerker is ziek. Hoe zit het met loondoorbetaling van een zieke medewerker?

Doorbetalingsplicht

Conform de Cao Retail Non-Food geldt dat in de eerste 26 weken je 100% van het brutoloon betaalt als werkgever. In de tweede 26 weken (27 t/m 52) betaal je als werkgever nog 90% van het brutoloon, maar wel tenminste het wettelijk minimumloon. In de derde 26 weken (53 t/m 78) betaal je als werkgever 80% van het brutoloon. En in de vierde 26 weken (79 t/m 104) betaal je als werkgever 70% van het brutoloon. Je hebt dus twee jaar lang (104 weken) een loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid richting jouw werknemer.

Wachtdag

Per ziektegeval mag er 1 wachtdag worden ingehouden waarbij je als werkgever geen loon verschuldigd bent.

Loondoorbetaling tijdens re-integratie

Indien jouw medewerker weer aan het re-integreren is, adviseren we de uren waarvoor de medewerker inmiddels beter is gemeld met 100% te verlonen. De rest van de uren is de medewerker nog steeds arbeidsongeschikt en verloon je met het percentage zoals voorgeschreven vanuit de CAO (zie hierboven). Dit is anders indien de medewerker op arbeidstherapeutische basis werkzaam bij jou is. Deze uren worden nog steeds als ziekte-uren aangemerkt en worden dus ook verloond met het percentage zoals voorgeschreven hierboven.

Strikt juridisch gezien kent de wet het begrip gedeeltelijk werkhervatting niet. Toch kan een werkgever gehouden zijn om meer te betalen dan 70% van het loon op basis van ‘goed werkgeverschap’. Dit in het geval de arbeidstherapeutische werkzaamheden een substantieel deel vormen van de overeengekomen arbeidsduur en dat de hervatte werkzaamheden ongeveer op het functieniveau (naar loonwaarde) van de werknemer liggen.

Vervroegde WIA

Als werkgever ben je verplicht om 104 weken het loon door te betalen ook al kan de medewerker helemaal niet meer werken. Als blijkt dat de medewerker helemaal niet meer kan werken, ook niet in de toekomst dan kan de medewerker een vervroegde WIA-uitkering aanvragen. Je mag dan wel de IVA-uitkering van zijn loon aftrekken. Je hebt echter geen reïntegratieverplichtingen meer.

De medewerker krijgt alleen een vervroegde WIA-uitkering als de bedrijfsarts heeft verklaard dat hij niet meer kan werken en ook niet meer beter wordt.

Regresrecht

Wordt jouw medewerker ziek, dan zal je hem maximaal 2 jaar lang het loon door moeten betalen. Bovendien bestaat de kans dat de medewerker in de WIA belandt. Ben je eigenrisicodrager, dan draag je daarvoor ook de kosten.

Maar als een derde aansprakelijk is voor het ongeval en daarmee voor de ziekte, dan is deze derde aansprakelijk: hij moet je de loonschade vergoeden. Als je eigenrisicodrager bent, mag je bovendien het grootste deel van de kosten op hem verhalen (regresrecht).

Voorwaarde is dan wel dat je met succes de schuldige aansprakelijk hebt gesteld voor de kosten van loondoorbetaling in de eerste 2 ziektejaren.

Advies nodig?

Heb je meer vragen over loondoorbetaling bij ziekte of tijdens re-integratie? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Margriet Baan

Margriet Baan

Manager dienstverlening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.